Basisboek Veranderkunde

Anton Cozijnsen, Willem Vrakking

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Verandermanagers kijken vaak nog teveel naar hun eigen ‘beste’ aanpak. Of die aanpak ook voor elke situatie de juiste is en hoe ze wordt onderbouwd, krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, met als gevolg dat het percentage geslaagde veranderprojecten veel te laag blijft. Vooral de factor ‘gedrag’ blijft sterk onderbelicht, en dat terwijl maar liefst tachtig procent van de mislukte veranderprojecten wordt verklaard door gedragsfactoren.

Organisatieverandering is allang niet meer uitsluitend een kwestie van projectmatig handelen, maar een totaalproces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema’s als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Nieuwe technologie├źn bieden bovendien allerlei tot nog toe ongekende mogelijkheden voor het vak.

Het is duidelijk: veranderkunde-nieuwe-stijl vraagt om een integrale, evidence-basedbenadering. Dit boek doet daarvan verslag.

Met het Basisboek Veranderkunde geven de auteurs in de delen I en II een breed, actueel, relevant en onderbouwd beeld van het vak Veranderkunde. Ze gebruiken hier in deel II een vijfstappenmodel dat als rode draad door het boek loopt:

  • 1. Diagnose
  • 2. Visie en strategie
  • 3. Ontwerpen en ontwikkelen
  • 4. Implementeren
  • 5. Evalueren en continueren

Basisboek Veranderkunde is een uitstekend naslagwerk voor de professional, maar in de eerste plaats een leerboek. Elk hoofdstuk bevat een samenvatting, leerdoelen opdrachten en oefeningen. Bovendien kan de lezer aan de hand van een integrale case de opgedane inzichten over integraal veranderen toetsen.

Prof.dr. Anton J. Cozijnsen en prof.ir.drs. Willem J. Vrakking dragen al decennia lang bij aan de ontwikkeling van het vakgebied Veranderkunde. Hun expertise delen ze in diverse publicaties graag met ieder die in de praktijk beroepsmatig betrokken is bij veranderprojecten.

Naar boven