Bedrijfseconomie

Grondslagen en perspectieven

prof.dr. Wim van Hulst, prof.dr.ir. Michael Corbey

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Een moderne inleiding tot de bedrijfseconomie, in de eerste plaats bedoeld als universitair opleidingsmateriaal. In dit nieuwe standaardwerk krijgt u de grote onderwerpen accounting, financiering, organisatie en marketing gepresenteerd. Maar de kracht van Bedrijfseconomie is dat Corbey en Van der Hulst de onderlinge samenhang tussen deze vier gebieden aanbrengen en tegelijkertijd de als bedrijfseconomische fossielen aangeduide onderwerpen naar de marge laten verdwijnen.

Dit betekent dat er minder aandacht is voor calculatietechnieken dan gebruikelijk, dat rekenpartijen naar aanleiding van waarderingsstelsels en financieringscorrecties in het geheel niet meer worden behandeld, maar dat er des te meer ruimte is ingeruimd voor opportunity costs. Door dit begrip als uitgangspunt te nemen, hopen de auteurs het bestaan van ondernemingen te kunnen verklaren en zetten ze begrippen als economic profit en accounting profit tegenover elkaar.

In dit nieuwe standaardwerk zult u verder de samenhang tussen industrial economics, micro-economie en algemene economie aantreffen. En komen het als lastig ervaren beslissen onder risico en onzekerheid, de belangrijkste economische organisatietheorieën, de vermogensmarkttheorie en IFRS aan de orde. Door de moderne aanpak, vergezeld van een grote variatie aan opgaven, is dit boek voor u daarmee een onmisbare inleiding tot de hedendaagse bedrijfseconomie.

Van dit boek is een uitwerkingenboek beschikbaar. Klik hier voor deze titel.

 

Over de auteurs:
Prof.dr.ir. Michael Corbey is hoogleraar Management Accounting & Control aan TIAS School for Business and Society.
Prof.dr. Wim van Hulst is emeritus hoogleraar Bedrijfseconomie.

Naar boven