Bedrijfseconomie voor beginners

dhr. mr. John Smeur

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Deze leergang bedrijfseconomie heeft een andere insteek dan andere leerboeken. In dit boek wordt niets bekend verondersteld. Elke vakterm die wordt gebruikt, wordt eerst uitgelegd. In eenvoudige, begrijpelijke taal. Dit boek is daarom geschikt voor mensen die voor het eerst met bedrijfseconomie kennismaken. Maar dankzij de overzichtelijke opzet is het ook geschikt voor mensen die even willen nakijken hoe iets nu ook alweer zat.

De gebruikte voorbeelden zijn allemaal ontleend aan de praktijk. We volgen een startende ondernemer gedurende zijn eerste boekjaar. We maken kennis met begrippen als investeringsbegroting, financieringsplan, openingsbalans, ontwerp-resultatenrekening, ontwerp-liquiditeitsbegroting en eindbalans. Later in het boek kijken we waar de gevorderde ondernemer zich mee bezighoudt: kostprijsberekeningen, budgettering, verschillenanalyse, winstbepaling en investeringsbeslissingen.

Ook de oefeningen die in elk hoofdstuk opduiken, zijn zo uit de dagelijkse praktijk van het ondernemen gehaald. We maken kennis met ondernemers die alcoholvrije wijn, bloemstukjes of Braziliaanse parfums op de markt willen brengen, met een ondernemer die moet kiezen tussen drie machines, een ondernemer die moet bepalen hoeveel voorraad hij moet aanhouden en een ondernemer die moet kiezen tussen uitkering van dividend of uitgifte van extra aandelen. Kortom, bedrijfseconomie is niet iets van de studeerkamer, het is een echt praktijkvak.

De uitwerkingen uit het boek staan in het Uitwerkingenboek.

Naar boven