Bouwdeelkosten Bouwkundig 2021

Omschrijving

Bouwdeelkosten Bouwkundig
Bouwdeelkosten Bouwkundig bevat kostentabellen met eenheidsbedragen van bouwdelen. In de bedragen zijn alle direct aan het onderdeel toe te rekenen kosten opgenomen. Deze directe kosten worden berekend op basis van de in de praktijk getoetste hoeveelheden, manuren, loonkosten en prijzen van materiaal, materieel en onderaannemers. De totaalbedragen zijn exclusief de niet direct toewijsbare bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico van de hoofdaannemer. De kosten van de onderaannemers zijn inclusief al de aan de hoofdaannemer door te berekenen kosten. De kostentabellen zijn gerangschikt op hoofdelement. U vindt steeds per element alle kostentabellen bij elkaar.

Het boekje is een ideaal hulpmiddel om snel een kosteninschatting of budgetraming te maken of om offertes te maken, te vergelijken en te beoordelen.

De serie Bouwdeelkosten bestaat uit de volgende 2 titels:
-Bouwdeelkosten Bouwkundig
Bouwdeelkosten Installaties
De boeken bieden actuele kostengegevens van de meest voorkomende bouw- en installatiedelen in nieuwbouw en renovatiesituaties.

De gegevens geven u snel inzicht in het kosteneffect van ontwerp- en uitvoeringsvarianten en de diverse alternatieven. Beide uitgaven zijn een betrouwbare basis voor het maken van globale kostenramingen en snelle prijstoetsingen.
Bouwdeelkosten Bouwkundig en Bouwdeelkosten Installaties vullen elkaar aan en kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Naar boven