Bouwdeelkosten Installaties 2021

Omschrijving

Bouwdeelkosten Installaties
Met het zakboekje Bouwdeelkosten Installaties heeft u actuele en betrouwbare richtprijzen in handen van installatietechnische gebouwonderdelen. Hiermee berekent u zeer eenvoudig de kosten van nieuwbouw en renovatie.

Bouwdeelkosten Installaties bevat kostentabellen met eenheidsbedragen van installatiedelen. In de bedragen zijn alle direct aan het onderdeel toe te rekenen kosten opgenomen. Deze directe kosten worden berekend op basis van de in de praktijk getoetste hoeveelheden, manuren, loonkosten en prijzen van materiaal, materieel en onderaannemers. Elke tabel bevat kolommen met eenheidsbedragen voor monteren en vervangen. Voor het monteren is uitgegaan van de nieuwbouwsituatie. Voor het vervangen is standaard uitgegaan van één-op-één vervanging van het installatiedeel. Bij zowel monteren als vervangen zijn de kosten exclusief de kosten voor aansluitpunten en bouwkundige voorzieningen.

De serie Bouwdeelkosten bestaat uit de volgende 2 titels:
Bouwdeelkosten Bouwkundig
– Bouwdeelkosten Installaties

De gegevens geven u snel inzicht in het kosteneffect van ontwerp- en uitvoeringsvarianten en de diverse alternatieven. Beide uitgaven zijn een betrouwbare basis voor het maken van globale kostenramingen en snelle prijstoetsingen. Op onze website www.bouwkosten.nl vindt u onder het kopje Kosten een overzicht van alle bouwdeelkosten per installatiesector.
Bouwdeelkosten Installaties en Bouwdeelkosten Bouwkundig vullen elkaar aan en kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Naar boven