Bouwkwaliteit in de praktijk

Vakblad over kwaliteitsborging bij producten, handhaving en regelgeving.

Omschrijving

Bouwkwaliteit in de praktijk is een vakblad, dat in 2015 ontstaan is door de integratie van NBD Magazine in Bouwregels in de praktijk.

(Product)Kwaliteit en bouwregelgeving zijn niet los van elkaar te zien. Deregulering dwingt de markt tot innoveren en kwaliteitsborging. Bouwkwaliteit in de praktijk is een uniek vakblad voor private en publieke partijen om samen de bouwkwaliteit en bouwregelgeving naar een hoger plan te tillen en iedereen wegwijs te maken in nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

De geleverde kwaliteit, op terreinen als energie, milieu, brand, gezondheid en toekomstbestendigheid, wordt steeds belangrijker. Daarnaast verandert de wet en de verantwoordelijkheid en wordt aansprakelijkheid een belangrijk thema. Kortom, de druk op beslissers in de bouw neemt toe; Bouwkwaliteit biedt u handvatten om tot een juiste beslissing te komen.

Wat kunt u verwachten van Bouwkwaliteit in de Praktijk?

  • Het helpt u bij het maken van de juiste keuze voor een product met een goede bouwkwaliteit.
  • U krijgt informatie over innovatie van producten, bouwregelgeving en handhaving.
  • Er is veel aandacht voor toezicht en handhaving bestaande bouw.
  • Het blad legt een link tussen uitvoerende bouw, ontwerp, bestaande bouw en bouwkwaliteit/bouwregels (kwaliteitsborging en overheid).

Bouwkwaliteit in de Praktijk verschijnt 10 keer per jaar. Elk nummer heeft een product thema (bijvoorbeeld deuren, ramen, isolatie, renovatieproducten, gevels en daken) en een regelgeving thema (bijvoorbeeld private kwaliteitsborging, transformatie, omgevingswet).

Nieuwsbrief
Naast het magazine kunt u zich ook gratis abonneren op de e-mailnieuwsbrief. Hierin het laatste nieuws, gewijzigde regelgeving, technische trends en noviteiten. Ga naar www.omgevingindepraktijk.nl/nieuwsbrief-aanvragen en meldt u aan.

Naar boven