Bouwkwaliteit in de praktijk

Vakblad over kwaliteitsborging bij producten, handhaving en regelgeving.

Omschrijving

Bouwkwaliteit in de praktijk
Vakblad Bouwkwaliteit in de Praktijk haakt in op tal van veranderingen in de bouw. De geleverde kwaliteit, op terreinen als energie, milieu, brandveiligheid, gezondheid en toekomstbestendigheid, wordt steeds belangrijker. Daarnaast verandert de wetgeving en verantwoordelijkheid. Ook worden aansprakelijkheid en verschuivingen daarin een belangrijker thema. De druk op beslissers in de bouwkolom neemt daardoor toe. Bouwkwaliteit biedt hen handvatten om tot een juiste afweging en beslissing te komen.

(Product)Kwaliteit en bouwregelgeving zijn niet los van elkaar te zien. Deregulering dwingt de markt tot innoveren en kwaliteitsborging. Bouwkwaliteit in de praktijk is een uniek vakblad voor private en publieke partijen om samen de bouwkwaliteit en bouwregelgeving naar een hoger plan te tillen en iedereen wegwijs te maken in nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Wat kunt u verwachten van Bouwkwaliteit in de Praktijk?

  • Het helpt u bij het maken van de juiste keuze voor een product met een goede bouwkwaliteit.
  • U krijgt informatie over innovatie van producten, bouwregelgeving en handhaving.
  • Er is veel aandacht voor toezicht en handhaving bestaande bouw.
  • Het blad legt een link tussen uitvoerende bouw, ontwerp, bestaande bouw en bouwkwaliteit/bouwregels (kwaliteitsborging en overheid).

Bouwkwaliteit in de Praktijk verschijnt 9 keer per jaar. Elk nummer heeft een product thema (bijvoorbeeld deuren, ramen, isolatie, renovatieproducten, gevels en daken) en een regelgeving thema (bijvoorbeeld private kwaliteitsborging, transformatie, omgevingswet).

Nieuwsbrief
Naast het magazine kunt u zich ook gratis abonneren op de e-mailnieuwsbrief. Hierin het laatste nieuws, gewijzigde regelgeving, technische trends en noviteiten. Ga naar www.omgevingindepraktijk.nl/nieuwsbrief en meldt u aan.

OmgevingindePraktijk.nl
De kennisbank Omgeving in de Praktijk is volledig vernieuwd met het oog op de nieuwe Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging, beide vanaf 2021 van kracht. De nieuwe vormgeving, de verbeterde zoekstructuur en de redactionele kwaliteit van Omgeving in de Praktijk zorgen ervoor dat u snel en adequaat vindt waar u naar op zoek bent. Zo bent u altijd snel op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving rond deze belangrijke wetten, voorzien van redactionele duiding en toelichting met een expertspanel dat altijd bereikbaar is voor vragen.
Meer informatie en abonneren>

Bouwkwaliteit in de praktijk is in 2015 ontstaan is door de integratie van NBD Magazine in Bouwregels in de praktijk.

Naar boven