BouwMachines

Ondernemend in bouwmaterieel

Het eerste jaar met 25% korting. Dit voordeelabonnement loopt door in een regulier jaarabonnement (€ 345,00) tot wederopzegging.

U kunt maximaal één proefnummer per jaar aanvragen. U ontvangt een exemplaar van het komende nummer.

Omschrijving

BouwMachines is hét vakblad voor de grondverzet, weg- en waterbouw en sloop- en recyclingbranche.
BouwMachines onderscheidt zich van andere vakmedia door naast berichtgeving over nieuwe machines ook de ondernemende en bedrijfsmatige kant van het werken met ‘het koude staal’ te belichten.

De pay off geeft in drie woorden exact de kern van het merk weer:
BouwMachines is ‘ondernemend in bouwmaterieel’.

Naar boven