Brandonderzoek

Ing. P.B. Reijman

Omschrijving

Brandonderzoek
Per jaar ontstaan in Nederland zo’n 40.000 branden. De meeste branden leveren alleen materiële schade op. Er zijn echter ook elk jaar weer slachtoffers te betreuren. Om diverse redenen is het belangrijk te weten wat de oorzaak en/of het verloop van een brand is geweest. Kennis over het ontstaan van branden kan immers worden gebruikt om deze te voorkomen. In strafrechtelijke zin, maar ook voor de afhandeling van schadeclaims is het belangrijk vast te stellen of een brand is aangestoken of een technische oorzaak heeft. Dit objectief vaststellen is daarom de eerste stap in de verdere afwikkeling van een brand.

Het boek Brandonderzoek geeft de methodologie weer waarop een brandonderzoek gestructureerd kan worden uitgevoerd. Daarnaast geeft het technische en fysische achtergronden van branden weer.

Voor wie
Deze uitgave is bestemd voor brandonderzoekers in zowel de publieke als de private sector, voor onderwijsinstellingen en voor overige betrokkenen op het terrein van brandonderzoek, brandveiligheid en aansprakelijkheid zoals o.a. schadeverzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen, rechtbanken, advocatenkantoren en rechtskundige adviesbureaus, expertisebureaus, Brandweer en Politie, keuring en inspectiebureaus, beleidsmedewerkers bij de overheid, belangrijke ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven, architecten, installateurs en fabrikanten.

In Brandonderzoek worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
– Methodologie brandonderzoek
– Basis brand wetenschap
– Brandpatronen
– Elektriciteit en brand
– Juridische zaken
– Veiligheid bij onderzoek
– Bronnen van informatie
– Fysisch bewijs
– Plaatsbepaling brandhaard
– Oorzaakbepaling brand
– Explosies
– Brandstichting
– Gewonden en doden bij brand en explosie
– Brand motorvoertuigen
– Management van onderzoeken bij grote branden
– Rapporteren onderzoeksresultaten

Brandonderzoek speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Zowel vanuit publiekrechterlijke als privaatrechtelijke hoek is het belang van hoogwaardig brandonderzoek belangrijk. Juridische, sociale en economische belangen spelen hierbij een rol. Gestructureerd uitgevoerd onderzoek is daarnaast essentieel voor het samenstellen van brandstatistieken. Betrouwbare statistieken vormen de basis voor regelgeving en opleidingen.

Brandonderzoek is een zeer gespecialiseerde tak van onderzoek waarbij een breed scala aan kennis benodigd is. Hierbij wordt gedacht aan de fysica van branden, het gedrag van materialen en constructies onder brandomstandigheden, bouwkunde aspecten en werktuigbouwkunde.

Dit boek is samengesteld om onderzoekers te assisteren die zijn belast met onderzoeken naar branden waarbij een mening moet worden gevormd over de brandoorzaak, het brandverloop, verantwoordelijken of preventie van branden. Doel van het document is om richtlijnen en aanbevelingen vast te leggen waardoor branden veilig en systematisch kunnen worden onderzocht. Ook wordt een aanzet gegeven voor een uniforme wijze van rapporteren van brandonderzoeken.

De in Brandonderzoek beschreven methodologie van brandonderzoek is afgeleid uit het Amerikaanse standaard NFPA 921 “Guide for Fire and Explosions Investigations”.

Over de auteur
Ing. P.B. (Peter) Reijman Peter Reijman werkt sinds 1 mei 2007 als projectmanager brandonderzoek bij DGMR Bouw te Den Haag. Zijn onderzoeksgebieden zijn brandoorzaken en brandverloop. In veel gevallen treedt hij op als rechtbankdeskundige in civiel- en strafrechtelijke procedures. Van 1980 tot 2007 was hij in dienst bij het Centrum voor Brandveiligheid van TNO, dat inmiddels Efectis Nederland B.V. heet. Tussen 2003 en 2007 was hij het hoofd van het brandlaboratorium van TNO te Rijswijk. Sinds 1980 heeft hij een zeer groot aantal branden onderzocht.

Naar boven