Businessarchitect & Verandermeester

Ber Damen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting.

Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Grilligheid en onvoorspelbaarheid zijn troef. In de bestuurskamer leidt dat tot grote verwarring. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende anticipatie en verandering. Het moet anders; het kan anders. Leniger, wendbaarder, innovatiever. Traditionele organisatieconcepten voldoen niet langer. Ze zijn niet toegesneden op de huidige tijd. Dat geldt in het bijzonder voor een kenmerkend aspect van het klassieke organisatiemodel: het human resource management. De mens is geen hulpbron voor de organisatie. De organisatie is een hulpbron voor de mens. In een staat van permanente transitie heeft HRM geen plaats. Een organisatie heeft dan behoefte aan businessarchitecten en verandermeesters. Aan professionals met verstand van gedrag en leiderschap en met kennis van strategie, organisatieontwerp en veranderkunde – professionals die organisaties in beweging brengen.

Dit boek beschrijft de ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd en het veranderende professionaliteitsprofiel voor personeels- en organisatiedeskundigen waartoe deze ontwikkelingen nopen. Tevens reikt het boek een model aan voor permanente organisatieontwikkeling. Dit model verschaft houvast voor het handelen van de businessarchitect en de verandermeester. Het biedt een kompas voor het navigeren van het ontwikkelingsproces in organisaties. Het helpt de koers bepalen in transitieprocessen en vormt daarvoor een ijkpunt.

Ber Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master in HRM aan Hogeschool Avans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur en een lange staat van dienst als strategierealisator, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar. Hij adviseert publieke en private organisaties over besturings- en inrichtingsvraagstukken, ontwikkelings- en transitieprocessen en gedragsverandering. Tevens treedt hij veelvuldig op als executive coach.

Naar boven