De Architect 4 - 2017

Inspiratie en verdieping over het thema werkomgeving.

Omschrijving

Het thema werkomgeving staat centraal in de Architect – juni 2017

De huidige werkomgeving ontwikkelt zich razendsnel. In de toekomst krijgen we de beschikking over steeds meer gadgets. Naast technologische doorbraken dragen de demografische verschuiving, nieuwe economie en klimaatverandering hieraan bij. Traditionele kantoormodellen komen hierdoor onder druk te staan. Waarom niet vanuit huis werken? Of ver weg van huis? Mensen werken in toenemende mate in de cloud en de kansen op ondernemerschap zijn dankzij internet enorm toegenomen.

Van de huidige werkomgeving wordt verlangd dat ze een belevenis is voor werknemers en bezoekers, terwijl ze creativiteit en effectiviteit bevorderen. De performance van het gebouw komt centraal te staan. In dit nummer een aantal voorbeelden en interviews met de betrokken ontwerpers.

Toekomst van het kantoor
We werken steeds meer digitaal, vergaderen in het groen en staan aan ons bureau. Wat betekent dat voor de toekomst van het kantoor? In het juninummer van de Architect gaan drie experts in op deze vraag. Reijer Pielkenrood bespreekt hoe het traditionele kantoorgebouw steeds meer verandert in een plek van ontmoeting. De werkplek faciliteert het uitwisselen van ideeën en het doen van experimenten. Het is aan architecten om de nieuwe kantoren op deze nieuwe manier van werken af te stemmen.

Jaap Evert Abrahamse gaat in op de toekomst van het voormalige kantoor van Centraal Beheer in Apeldoorn, dat sinds enkele jaren leeg staat. Op dit moment onderzoekt AHH de mogelijkheid om het voormalige kantoor te transformeren naar Hertzberger Parc, waar wonen en ondernemen hand in hand gaan. Het project vormt daarmee een lakmoesproef voor het Structuralisme. Peter Vink gaat verder in op de ideale kantoorinrichting. Het ontwerp van een kantoor is van invloed op de prestaties van de werknemers. Zo kan een groene omgeving of een diversiteit aan ruimtes bijdragen aan een prettige werkomgeving.

Jamie van Lede bouwt met hoofd, handen en hart
In het nieuwe nummer van de Architect spreken we met Jamie van Lede. Met zijn bureau Origins Architecten richt hij zich op het duurzaam bouwen van woningen en kantoorinterieurs voor de creatieve industrie. Het creëren van de een prettige omgeving vóór mensen staat daarbij centraal.
Met zijn bureau Origins Architecten is Jamie van Lede gevestigd in de Vijverschie, een gerestaureerde boerderij in de polders tussen Rotterdam en Delft. In 2008 kreeg hij deze vervallen boerderij in het vizier en knapte deze zelf op om er te wonen en werken. Tegelijkertijd is er voor groepen de mogelijkheid om er in een groene omgeving te vergaderen.

Ondertussen is de Vijverschie volledig zelfvoorzienend, waarmee het aansluit bij het streven van Jamie van Lede om duurzaam te bouwen. Hij focust daarbij op het creëren van een humane omgeving, waar de mens zich daadwerkelijk mens kan voelen. Als architect ziet hij het als zijn taak om daar met het ontwerp volledig op in te spelen. Van Lede richt zich onder andere op het ontwerpen van kantoorinterieurs, waarbij de sociale duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Daarom luistert hij naar alle medewerkers in het bedrijf, om voor iedereen een prettige werkomgeving te creëren. Deze zogenaamde ‘mensfactor’ is waar het naar zijn idee in de architectuur om moet gaan.

Vijftig tinten groen
Op dit moment is Jamie van Lede bezig met het opzetten van een Academie voor Duurzaam Bouwen, waar architecten ontdekken hoe ze impact kunnen uitoefenen op een duurzame wereld. Afgelopen zomer organiseerde hij een eigen summerschool, waarbij studenten en jonge architecten vijf dagen lang op ontdekkingstocht gingen in de wereld van groen bouwen.

Dit en meer in de juni editie van de Architect.

Naar boven