De Architect magazine - editie 1, maart 2019

OPRUIMING. Los exemplaar, inclusief verzendkosten

Omschrijving

Editie 1, maart 2019. Thema: Platteland
Deze editie kent als thema het Platteland. Momenteel vinden hier grote veranderingen plaats. In het thema gaan we in op de rol die architecten en stedenbouwkundigen in dit proces spelen.

Binnen het thema ook een artikel over Polder Nijbroek. Bureau Open Kaart laat de inwoners van de polder meepraten over de zware opgaven die zich aandienen in het landelijke open gebied. De Schaapskooi in Bargerveen is het project in het thema.

Architectuur – Crematorium Siesegem Aalst door KAAN Architecten

In het ontwerp zocht het bureau naar een duidelijke aansluiting bij het omliggende landschap. Tegelijkertijd bleef het bewust van de gevoelige opgave.

Stedenbouw – Stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum in Utrecht

Het stedenbouwkundig plan voor Leidsche Rijn Centrum door Jo Coenen Carchitects & Urbanists is een heden ten dage zeldzaam geslaagd experiment waarin op grote schaal is gewerkt aan een stuk stad. Dankzij de bloksgewijze opbouw is sprake van een flexibele opzet die gedurende de planontwikkeling rigoreuze aanpassingen en bouwkundige rationalisaties met gemak doorstond.

Interieur – Hedendaagse kantoortuin achter eeuwenoude façade

Binnen de historische muren van een oude abdij ontwierp M+R interior architecture een kantoor met flexibele werkplekken en gedifferentieerde zones. De kantoortuin past binnen de hedendaagse ontwikkelingen van de werkomgeving, maar sluit in sfeer, ritme en materialisatie aan bij het karakter van het gebouw.

Project extra – Goede Doelen Loterijen in Amsterdam

Aan de rand van de Zuidas hebben Benthem Crouwel Architects en D/DOCK een voormalig bedrijfspand getransformeerd naar een groen kantoor.

Foto essay – Pieter Baan Centrum door Studio Prototype

Binnenkomen in het Pieter Baan Centrum was een nare ervaring. Van de nood is een deugd gemaakt met een serene ingang.

Start up – Thomas Dirrix

Tomas Dirrix won vorig jaar de ARC18 Jong Talent Award. Inmiddels werkt hij aan verschillende projecten, waar zijn fascinatie voor de fysieke gesteldheid van architectuur in naar voren komt.

Verder in het nummer:

– Scope met recensies, columns, gebouwen en gebeurtenissen in het vak
– Product: Nieuwe producten van de IMM 2019
– Landmark – Priorij van Emmaus in Maarssen door Jan de Jong

Deze editie van de Architect magazine is voor abonnees gratis digitaal beschikbaar.

Naar boven