De AVG, alles over de verwerking van persoonsgegevens

Omschrijving

Iedereen die werkt met privacygevoelige informatie wordt geacht op de hoogte te zijn van de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Of je nu als hr-assistent personeelsdossiers bijhoudt en ziekmeldingen registreert, als officemanager orderintakes doet of als marketing assistant verzendlijsten bijhoudt: jij kunt de signalerende rol vervullen en de kritische noot zijn naar de directie.

In dit boek staat de juridische informatie uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden.

• Mag je bijvoorbeeld aan een zieke collega vragen wat hij mankeert?
• Wat is het verschil tussen de ‘verwerker’ van gegevens en de ‘verwerkingsverantwoordelijke’?
• Als je online akkoord gaat met de algemene voorwaarden, mag dat vakje dan al aangevinkt staan?

In het kader van jouw signalerende en verbindende rol als gatekeeper en sparringpartner hoort dit handige boek dus ook bij jou op kantoor te staan, als naslagwerk en verdieping.

Naar boven