De facilitaire regieorganisatie in bedrijf

Veranderen naar een demand- en supplyorganisatie

dhr. H.B. Kok, drs. P.A. Jansen, ing. L. de Jong, ir. C. van Diepen, ir. L.J. van Schaik, TH. van der Spol BSc

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Facility management heeft zich de afgelopen twee decennia sterk ontwikkeld. Het afzonderlijk managen van separate diensten heeft plaatsgemaakt voor een concept van geïntegreerd management om overeengekomen diensten te coördineren. Tegenwoordig staan de afstemming met het primaire proces, het uitvoerings-vraagstuk en het managen van vraag en aanbod centraal. Om dit vorm te geven, zijn verschillende organisatiemodellen mogelijk. In het facilitaire domein is een trend zichtbaar om te kiezen voor het regiemodel.

De facilitaire regieorganisatie in bedrijf behandelt regie als organisatievorm voor facility management in al z’n facetten. Het is een leidraad voor facility managers, leveranciers en HBO-studenten facilitaire dienstverlening. Adviseurs en managers van Twynstra Gudde hebben hun expertise en ervaring uit advies- en interim-praktijk vastgelegd in dit boek. De auteurs, autoriteiten op hun vakgebied, beschrijven niet alleen de theorie maar ook de praktijk van het inrichten, organiseren en implementeren van de regieorganisatie. Dit gebeurt met voorbeelden en casuïstiek.

Het boek geeft antwoord op zeven fundamentele vragen rondom regie:

  • De regieorganisatie. Wat wordt onder regie verstaan?
  • De diagnose. Wanneer is de regieambitie opportuun?
  • Besturen en inrichten. Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden?
  • Demand management. Hoe kan de vraagafstemming worden ingericht?
  • Supply management. Hoe kan vorm worden gegeven aan de uitvoering?
  • Bedrijfsvoering. Hoe kan de bedrijfsvoering worden ingericht?
  • Veranderen naar regie. Hoe kan een verandertraject worden opgezet en gerealiseerd?

Dit boek is een nieuwe standaard als het gaat over de professionele regieorganisatie. Het vat de actuele inzichten op
dit gebied samen en combineert dat met uitgebreide praktijk-ervaringen van de auteurs.

Alle zes de auteurs hebben hun sporen ruimschoots verdiend in het facilitaire domein vanuit management en adviesrol. Zij zijn werkzaam bij Twynstra Gudde adviesgroep Facility Management. Door hen zijn verschillende artikelen en boeken gepubliceerd over strategie, inrichting, organisatie en marketing van facilitaire (regie)organisaties. Ing. L. De Jong is co-auteur van het boek De besturing van facilitaire organisaties (2007). H.B. Kok schreef eerder 4 boeken en leverde een bijdrage aan het boek Facility management van Maas en Pleunis (2006). Zijn laatste titel Marketing voor facilitaire dienstverleners verscheen in 2005.

Naar boven