Derde generatie kwaliteitsmanagement

Vertrekken Zoeken Verbreden

Antonie Reichling, Jan Jonker

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De rol en verantwoordelijkheid van bedrijven staan ter discussie. Centraal staat de vraag hoe organisaties voor meerdere stakeholders tegelijkertijd waarde kunnen creëren. Dit idee van meervoudige waardecreatie laat zich vertalen naar het evenwichtig gebruik én behoud van vier vormen van kapitaal, te weten sociaal, menselijk, ecologisch en financieel. Derde Generatie Kwaliteitsmanagement biedt organisaties een kader om vanuit een kwaliteitskundig perspectief naar hun organisatiemodel te kijken. Zo kunnen zij vaststellen hoe zij kunnen omgaan met nieuwe verwachtingen van meerdere stakeholders.
Derde Generatie Kwaliteitsmanagement beschrijft een zoektocht naar bestaande en nieuwe inzichten op het terrein van kwaliteitsmanagement. En hoe deze inzichten, gecombineerd met die op het vlak van duurzaam en verantwoord ondernemen, een constructieve bijdrage aan derde generatie kwaliteitsmanagement (kunnen) leveren.

Het boek biedt op reflectie gerichte beschouwende bijdragen, op begrip gerichte informatieve bijdragen en toepassingsgerichte, praktische bijdragen. Hiermee kunnen organisaties zich breed voorbereiden op de toekomst. Die begint immers al vandaag!

Drieëntwintig auteurs hebben vanuit verschillende invalshoeken hun ideeën beschreven over de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het geheel staat onder redactie van de auteurs prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen, en vrijgevestigd organisatiecoach ing. Antonie Reichling.

Ook verkrijgbaar als E-book. Bestel het E-book hier.

Naar boven