Een leven lang inzetbaar? - Werkboek

Van denken naar doen!

mw. Dr. A.H. de Lange, mw. Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema
geworden, aangezien we te maken hebben met complexe
uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij
aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering
en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen
die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten
van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

De vraag is echter hoe het thema duurzame inzetbaarheid concreet
gemaakt kan worden in de praktijk. In dit werkboek vindt u relevante
opdrachten die passen bij de inhoud van de hoofdstukken uit het
handboek Een leven lang inzetbaar? – Duurzame inzetbaarheid (derde
geheel herziene druk).
Dit werkboek is speciaal ontwikkeld om professionals en studenten te
helpen in het concreet maken van initiatieven of activiteiten in relatie tot
het thema duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Het omvat 28 relevante
opdrachten, extra ontspanningsoefeningen en een bonusbijlage Walk & Talks
om wandelend met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag
te kunnen gaan.
Via de oefeningen in het werkboek en het lezen van de inhoud uit het
handboek leert de professional relevante visies, theorieën en voorbeeldinterventies
of integrale praktijken toe te passen op de eigen praktijkcontext.
Door het uitwerken van de oefeningen leert de professional dat lezen, leren of
denken over het thema duurzame inzetbaarheid nog niet hetzelfde is als het
thema toepassen in de praktijk.
U vindt in dit werkboek 28 verschillende opdrachten en relevante oefeningen
(gericht op macro-, meso- of micro-medewerkersniveau) om van denken
naar doen te gaan en proactief met het thema duurzame inzetbaarheid aan
de slag te gaan.

Naar boven