Excelleren in duurzaam innoveren

Resultaat met duurzame innovatie in productontwikkeling

Dr. K. (Kristian) Peters, Prof. dr. ir. J.C. Wortmann, Prof. dr. K. Lauche (Kristina)

Omschrijving

Excelleren in duurzaam innoveren van de hand van Kristina Lauche, Kristian Peters en Hans Wortmann is geschreven in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Het is heel praktisch en tegelijk op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Het wil bedrijven wegwijs maken in duurzaam innoveren op het gebied van productontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om een product of dienst, maar ook om innovatieprocessen anders in te richten en samenwerking binnen de organisatie vormgeven.

Over het boek
De auteurs zetten de voordelen van duurzaam innoveren op een rij. Het heeft een positief effect op het milieu, het kan zorgen voor een hogere omzet, nieuwe marktsegmenten kunnen worden aangeboord, nieuwe businessmodellen kunnen ontstaan en bedrijven krijgen een beter imago. Daarnaast stelt duurzame innovatie bedrijven in staat om een voorsprong te nemen op concurrenten en worden ze minder afhankelijk van grondstoffen.

Er zijn veel obstakels voor duurzaam innoveren.
Deze ‘uitdagingen’ worden in het boek ingedeeld in vijf categorieën:
Een eerste is strategie. Bedrijven hebben vaak een korte termijn focus, gericht op operational excellence, en op de lange termijn ligt de focus op continuïteit. Duurzaam innoveren vraagt echter vaak om een langetermijninvesteringsplan.
Een tweede struikelblok vormen businessmodellen die niet deugen. Een sluitend verdienmodel is belangrijk, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal factoren. Duurzame producten zijn bijvoorbeeld vaak duurder en hebben een langere terugverdientijd. Klanten moeten dus bereid zijn meer te betalen. Het gaat daarnaast vaak om een nieuw product zonder track record, en naast de initiële hogere kosten zijn de kosten voor retourlogistiek niet te onderschatten.
Derde uitdaging is de keten waarin een bedrijf zich bevindt. Veel producten zijn niet ontworpen om te worden hergebruikt, terwijl de restwaarde van de gebruikte producten en materialen – waarvan de kosten voor de retourlogistiek zijn afgetrokken – vaak te laag is.
Ten vierde vergt duurzaam innoveren een multidisciplinaire samenwerking binnen de organisatie die de conventionele productie niet in de weg zit. Veel bedrijven zijn hierop niet ingericht
En tot slot wordt meten en perceptie van duurzaamheid genoemd. Breng je een aantoonbaar duurzaam product op de markt, dan is dat nog geen garantie dat de afnemer hier ook in gelooft. De levenscyclusanalyse (LCA) is een methode die de duurzaamheid aantoonbaar maakt, maar deze is tegelijkertijd complex en subjectief.

Toch zouden de vijf genoemde struikelblokken volgens de auteurs geen reden mogen zijn om niet duurzaam te innoveren. De markt voor duurzame producten en diensten groeit, terwijl deze hobbels zich niet op iedere duurzame weg bevinden. Door gerichte managementinterventies, investeringen en adequate coördinatie kun je als bedrijf toch successen boeken. In de praktijk is 100 procent circulair ondernemen voor veel bedrijven helaas nog toekomstmuziek. Toch is elke stap er een. Bij duurzame innovatie moeten daarom alle fasen van de levenscyclus van een product in ogenschouw worden genomen. Het is een complex proces van lange adem. Ieder bedrijf moet hierbij zijn weg zoeken. Het boek biedt hierbij een helpende hand.

Voor wie
Deze uitgave is bedoeld voor praktijkmensen die werk willen maken van duurzame innovatie. Mede dankzij de diverse handvatten en instrumenten plaveit het boek de weg naar een concreet plan van aanpak. Excelleren in duurzaam innoveren bevat geen theoretische verhandelingen, maar de inhoud is wel met wetenschappelijke inzichten onderbouwd. De vele voorbeelden geven een beeld van de verschillende manieren waarop organisaties aan de slag gaan, welke uitdagingen ze tegenkomen en wat duurzame innovatie oplevert.

Over de auteurs
Prof.dr. K. (Kristina) Lauche is hoogleraar Organisatieontwikkeling en ontwerp aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Dr. K. (Kristian) Peters is onderzoeker op het thema duurzaamheid en innovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Prof.dr.ir. J.C.(Hans) Wortmann is hoogleraar Informatiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Naar boven