FM-kosten

Omschrijving

FM-kosten
FM-kosten bevat trends en indexen, uurtarieven facilitaire diensten, uurtarieven bouwkundig en installatietechnisch werk, richtprijzen facilitaire diensten en richtprijzen materieel en middelen.

Trends en indexen
In het hoofdstuk Trends en indexen vindt u indexcijfers voor schoonmaakwerk, voor glazenwaswerk en voor reinigings- en onderhoudsmiddelen.

Uurtarieven
De hoofdstukken uurtarieven facilitaire diensten en uurtarieven bouwkundig en installatietechnisch werk geven de tarieven weer voor individuele werknemers en voor verschillende ploegsamenstellingen in de betreffende branche. De tarieven in beide hoofdstukken zijn berekend aan de hand van de basislonen van de betreffende CAO. U vindt voorbeeldberekeningen van het uurtarief om de opbouw van het uurtarief te kunnen beoordelen.

Richtprijzen facilitaire diensten
In het hoofdstuk Richtprijzen facilitaire diensten vindt u gemiddelde marktprijzen, waarvoor u facilitaire diensten of producten kunt inkopen.

Richtprijzen materieel en middelen
In het laatste hoofdstuk Richtprijzen materieel en middelen staan gemiddelde tarieven voor het huren van klimmaterieel en richtprijzen voor middelen en materiaal.

Betrouwbaar marktgemiddelde
Wij verzamelen de kostengegevens via een netwerk van marktpartijen in heel Nederland. Deze worden door onze kostendeskundigen verwerkt tot een objectief marktgemiddelde. De loonkosten en uurtarieven zijn gebaseerd op de laatste CAO. U werkt dus met actuele en onpartijdige cijfers.

FM-kosten verschijnt 2x per jaar. In april en september. Bij een eenmalige bestelling ontvangt u de boekjes uiteraard één keer. Neemt u een abonnement, dan sturen wij u de nieuwste editie toe. U abonneert zich tot wederopzegging voor minimaal twee edities.

Naar boven