FM-Kostenkengetallen

Omschrijving

FM-kostenkengetallen – editie 2019 bevat kostenkengetallen waarmee u snel en gemakkelijk de ontwikkeling van uw eigen facilitaire kosten kunt beoordelen, alternatieven vergelijken en kostenindicaties samenstellen. Dit boek biedt vooral kengetallen voor huisvestingskosten en in mindere mate kengetallen van diensten en middelen.

De kengetallen betreffen grondprijzen, bouwkosten, bijkomende (investerings)kosten en energiekosten.

Per gebouwsoort is een overzicht gemaakt met de kosten van de onderliggende bouwkundige en installatietechnische componenten en schoonmaakkosten.

Tot slot vindt u kengetallen van bewaking, schoonmaak, glazenwassen, gevelbewassing, energieverbruik en energiekosten.

FM-kostenkengetallen verschijnt 1x per jaar. Bij een eenmalige bestelling ontvangt u het boek één keer. Neemt u een abonnement, dan sturen wij u de nieuwste editie toe. U abonneert zich tot wederopzegging voor minimaal twee edities.

Naar boven