Frauditing 2.0

Wat maakt een fraudeonderzoeker een expert

Nicole den Hartigh

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten.

Frauditing 2.0 beschrijft in detail welke competenties een fraudeonderzoeker tot een expert maken, gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Competenties die een must zijn voor iedereen die een governance gerelateerde functie bekleedt, zoals internal auditors, accountants, controllers, compliance officers en risk managers. Want dat zijn de functies die in de praktijk gemakkelijk in aanraking kunnen komen met signalen van (vermeende) integriteitsschendingen zoals fraude. Maar dit boek is even belangrijk voor professionals die zich bezighouden met persoonsgericht onderzoek en zich verder willen professionaliseren of willen excelleren.

De insteek van Frauditing 2.0 is interactief en praktisch. Elk hoofdstuk bevat prikkelende vraagstukken en opdrachten, waarmee je je kennis over fraude en onderzoek verder kunt verdiepen en die je uitnodigen om met anderen en de auteur van gedachten te wisselen. Dit leidt tot nieuwe inzichten die een toevoeging kunnen zijn aan bestaande lesprogramma’s over frauditing. Het grotere doel van dit boek is dan kennisdeling en -vermeerdering, om zo een steviger vuist te kunnen maken tegen het leed dat integriteitschendingen heet.

Over de auteur

Nicole J. den Hartigh EMIA RO CPI CGBL (1965). Nicole is als directeur-bestuurder van en werkzaam bij Stolwijk den Hartigh, Governance Advies & Onderzoek, een door het ministerie van Justitie en Veiligheid geaccrediteerd Particulier Onderzoek Bureau dat deel uitmaakt van het Stolwijk Kennis Netwerk.

Zij deed bij Achmea, BING, Deloitte en Grant Thornton kennis en ervaring op in persoonsgericht onderzoek en integriteitmanagement. Tijdens haar ruim 20 jaar durende dienstverband bij Centraal Beheer Achmea vergaarde ze expertise op het gebied van internal auditing, quality control, six sigma, total quality improvement, compliance en risk- en integriteitmanagement. Ze heeft ervaring met thema’s als organisatiebeheersing, cultuur- en leiderschapsontwikkeling.

Als docent is Nicole onder andere verbonden aan de Erasmus School of Accounting and Assurance, waar zij frauditingcolleges verzorgt voor studenten aan de Internal Audit & Advisory (en ITAA) Master-opleiding. Ze volgt de opleiding predicitive profiling (2018). In 2006 studeerde zij zelf af in Amsterdam als Executive Master of Internal Auditing (EMIA), Register Operational auditor. In 2002 heeft IBIS UvA haar opgeleid en gecertificeerd als Green Belt, Six Sigma.

Nicole Hartigh

Nicole Hartigh

Naar boven