Future of work

Annet de Lange, Sarah Detaille

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Trends als globalisering, flexibilisering,
digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling van werk en productie.
Organisaties zullen steeds vaker in meer of mindere mate moeten reorganiseren om
deze uitdagingen aan te kunnen en optimaal in vorm te blijven. Wendbaarheid is het
nieuwe normaal. Van werkenden wordt ook verwacht dat ze met deze veranderingen om
kunnen gaan en wendbaar en vitaal blijven! Al deze veranderingen zorgen ervoor dat het
HR-landschap in beweging is. De nieuwe HR-professional, oftewel arbeidsmarkt-HR-manager
oftewel Human Capital Manager, is in staat om een strategisch partner te zijn
voor zowel organisaties, werkenden, het onderwijs als de overheid.

Dit handboek is nuttig voor HR(D)-professionals, werkgevers, ondernemers en
beleidsmakers op het thema ‘Arbeidsmarkt & Onderwijs’ die geïnteresseerd zijn in
het begeleiden van organisaties en werkenden richting toekomstbestendig werk.
De vele voorbeelden uit de praktijk helpen om nieuwe aanpakken te ontwikkelen
binnen verschillende sectoren. Het boek wordt daarom van harte aanbevolen voor
zowel bachelor- als masterstudenten die een opleiding volgen binnen bijvoorbeeld
bedrijfskunde, organisatiekunde, management, (arbeids- en organisatie)psychologie,
opleidingskunde of HRM.

Naar boven