Gedeeld Eigenaarschap

Nieuw perspectief op samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven

Liesbeth Schipper, Pascal Lamberigts

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Complexe veranderopgaven als klimaatverandering, energietransitie of stedelijke concurrentiekracht kan niemand alleen tot een goed einde brengen; intensieve samenwerking tussen actoren is een vereiste.

In Gedeeld Eigenaarschap laten Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper zien hoe je deze samenwerking tot stand brengt. Hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes bepalen en vernieuwing realiseren. En hoe dat bijdraagt aan een meer duurzame leefomgeving.
Dit boek laat zien dat samen werken mensenwerk is, waarin telkens de balans wordt gezocht tussen het ordenen van processen en het verbinden van mensen. Het boek is bestemd voor iedereen die geboeid is door maatschappelijke veranderopgaven en daar op een professionele manier een bijdrage aan wil leveren. Meer op de site.

‘Gedeeld eigenaarschap bevat waardevolle inzichten over écht samenwerken! Heel bruikbaar voor het Deltaprogramma, waarin we zijn afgestapt van een top-down opgelegde planvorming en alle stakeholders nu adaptief samenwerken, inspelend op actuele inzichten en ontwikkelingen.’ Wim Kuijken, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma.

Naar boven