Generatie A3

Transformationele leiders over de betekenis van de A3 methodiek

Henk Doeleman, Manon Diepenmaat

Omschrijving

Meer sturing met minder papier, dat is in een notendop de A3 methodiek. Met A3 hebt u een instrument in handen waarmee u de bestaande planning- & controlcyclus kunt ombuigen in een werkwijze met veel interactie, betrokkenheid en bezieling. In Generatie A3 doet een groot aantal leiders verslag van de wijze waarop zij veranderingen in hun organisatie vormgeven. Wat vraagt dat van hun leiderschap? Hoe helpt de A3 methodiek hen daarbij? Wat maakt het dat zij zo enthousiast zijn over deze nieuwe benadering? En: kunnen we spreken over een nieuwe generatie, generatie A3?

De meer met minderbenadering van de A3 methodiek sluit goed aan bij de prioriteitenlijst van mening bestuurder, manager en controller. Denk maar aan organisatieveranderingen, administratieve lastenverlichting en het versterken van de betrokkenheid. Bij deze thema’s loopt ment vaak tegen een starre, procedurele en papier- en cijfergedreven planning- & controlcyclus aan. De A3 methodiek is eenvoudig en helder en berust op drie pijlers:

  • A3 jaarplan: een jaarplan op één A3-papierformaat.
  • A3 managementgesprek: een periodiek gesprek tussen verschillende managementlagen, waarin de thema’s uit het jaarplan worden besproken en het beleid met de uitvoering wordt verbonden.
  • A3 digitaal: een softwarepakket dat de (management)informatie, die nodig is voor het A3 jaarplan en de agenda van het A3 managementgesprek, inzichtelijk en toegankelijk maakt.

Het boek gaat in op de werkwijze, maar toont vooral ervaringen van leiders met de A3 methodiek. Daarnaast wordt ingegaan op de wetenschappelijke grond voor het enthousiasme voor A3.

Naar boven