Handboek Corporate Governance

Stefan Peij

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Deze geheel herziene editie van het Handboek Corporate Governance geeft nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance en goed bestuur en toezicht. Tegenwoordig streven bedrijven en instellingen naar het creëren van waarde op de lange termijn voor alle belanghebbenden. Het bestuur en de raad van commissarissen moeten deskundig en geschikt zijn voor hun taak, vertonen passend gedrag en nemen risico’s die passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.

Deze uitgangspunten worden concreet uitgewerkt door de zeventien auteurs van deze zesde editie van het Handboek Corporate Governance. Aan de hand van het ‘nine box model’ wordt de lezer meegenomen naar de economische, juridische, strategische, operationele en gedragskundige aspecten van corporate governance. Dit boek helpt eenieder die te maken heeft met de onderwerpen governance, bestuur en toezicht de ontwikkelingen van binnenuit te begrijpen en op de eigen situatie toe te passen.

’Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance.’

Over de auteurs
Handboek Corporate Governance staat onder redactie van dr. Stefan C. Peij met medewerking van drs. R. Abma, prof. dr. A. de Bos RA, prof. dr. H. van Ees, dr. P. Frentrop, mr. M. de Gaay Fortman, prof. dr. N. Hermes, mr. drs. A. Hol, drs. M. de Jong RA, prof. dr. J. Koelewijn, prof. dr. M. Lückerath, dr. G.F. Maassen, drs. R. Munsters, dr. Th. Postma, mr. H. Reumken, dr. K. van Veen en mr. drs. N.P.J. Weeda.

Naar boven