Handboek Corporate Governance

Stefan Peij

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance en dus (opnieuw) om een geheel herzien Handboek Corporate Governance. Tegenwoordig streven bedrijven en instellingen naar het creëren van waarde op de lange termijn voor alle belanghebbenden. Het bestuur en de raad van commissarissen moeten deskundig en geschikt zijn voor hun taak, vertonen passend gedrag en nemen risico’s die passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.

Deze uitgangspunten worden concreet uitgewerkt zodat eenieder die te maken heeft met het onderwerp de ontwikkelingen van binnenuit leert begrijpen en op de eigen situatie kan toepassen. Aan deze zesde editie van het Handboek Corporate Governance hebben zeventien auteurs meegewerkt, onder aanvoering van dr. Stefan Peij.

Het boek verschijnt eind juli 2018. Meer informatie volgt binnenkort. Een docentexemplaar kan al aangevraagd worden, maar wordt pas verstuurd na verschijning.

Naar boven