Handboek Vergunningvrij bouwen

ir. H.C.M. van Egmond, ir. R. Bleeker

Vul de code die u van Avans+ heeft gekregen in bij het opmerkingenveld.

Omschrijving

Handboek Vergunningvrij bouwen

Het handboek Vergunningvrij bouwen is de tweede herziene versie. De eerste editie is geschreven in 2010 bij de inwerkingtreding van de Wabo. De gegevens zijn geactualiseerd en de aanpassingen die in 2014 zijn doorgevoerd zijn in dit boek meegenomen.

Nieuwe regels
Handboek Vergunningvrij bouwen besteedt o.a. aandacht aan de nieuwe regels over het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken (schuren, garages, aanbouwen, etc.) en de introductie van vergunningvrije mantelzorg. Dit zijn in de praktijk complexe onderwerpen. Daarnaast is op basis van jurisprudentie en voortschrijdend inzicht de nodige zaken aangepast en aangevuld.

De inhoud
De regels voor vergunningvrij bouwen zijn op onderdelen behoorlijk complex geworden. U krijgt met het Handboek Vergunningvrij bouwen een duidelijke toelichting op de regels per bouwwerk, aangevuld met voorbeelden. Door deze voorbeelden en aanvullende toelichting wordt het makkelijker om de regels te doorgronden. Daarnaast vindt u in het boek veel tips en aandachtspunten voor bij het bouwen.

Het boek
Deel I:
Uitleg van de systematiek van het vergunningvrij bouwen onder de Wabo.
Deel II:
Beschrijft per bouwwerk de voorschriften die gelden voor het vergunningvrij mogen bouwen van die bouwwerken.
Deel III:
Hierin de voor het vergunningvrij bouwen relevante wet- en regelgeving, zoals de Bor,  onderdelen van de Wabo en het Burgerlijk Wetboek.

Naar boven