Handleiding ATEX

Toepassing van explosieveiligheid in de praktijk

Ing. Nico Kluwen

Omschrijving

Handleiding ATEX
Toepassing van explosieveiligheid in de praktijk

In de ATEX-richtlijnen en de daarmee samenhangende normen zijn talloze voorschriften en veiligheidsbepalingen opgenomen om te komen tot een veilige en werkbare situatie. Deze richtlijnen en normen staan vaak op zich zelf, waardoor dikwijls de samenhang tussen die voorschriften en veiligheidsbepalingen ontbreekt. In deze Handleiding ATEX is vanuit het aspect explosie de opstap gemaakt naar de relevante ATEX-richtlijnen en de daaraan gekoppelde normen.

Met behulp van Handleiding ATEX komt u snel tot de conclusie of er een explosieveiligheidsdocument moet worden opgesteld en aandacht gegeven moet worden aan de daaruit voortvloeiende aspecten.

Handleiding ATEX geeft een praktische vertaling van alle facetten van explosiegevaar en maakt duidelijk hoe explosiegevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. In diverse takken van industrie bestaat explosiegevaar, bijvoorbeeld in houtbewerkingsbedrijven, voedselindustrie, chemische industrie, raffinaderijen, farmaceutische industrie en verfverwerking. Relevante praktijkvoorbeelden worden in dit boek aangehaald en toegelicht.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:
ATEX-richtlijnen
• soorten explosies
• explosieveiligheidsdocumenten
• gevarenzone-indelingen voor gas- en stofontploffingsgevaar
ontstekingsbronnen
elektrotechnisch materieel en elektrotechnische installaties in explosiegevaarlijke gebieden
werkzaamheden in explosiegevaarlijke gebieden
inspectie van installaties in explosiegevaarlijke gebieden
controle van apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden
onderhoud van installaties in explosiegevaarlijke gebieden

Voor wie
Veiligheidskundigen die explosieveiligheidsdocumenten opstellen installatieontwerpers die juiste keuzes moeten maken voor elektrisch materieel en elektrische installaties monteurs die installaties aanleggen en onderhouden inspecteurs die installaties inspecteren en diverse apparatuur controleren zodat deze veilig functioneren.

Over de auteur
Ing. N.J. (Nico) Kluwen studeerde Elektrotechniek aan de Hogeschool Rotterdam en Hogere Bedrijfsleiding aan het ISW. Aan de Universiteit Leiden heeft Kluwen de opleiding Gerechtelijk Deskundige positief afgerond en treedt desgevraagd op als deskundige bij verschillende rechtbanken. Als manager Meldsystemen bij European Fire Protection Consultants is hij intensief betrokken bij onderzoeken naar brandbeveiliging en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals het adviseren van bedrijven en het geven van cursussen en opleidingen. Kluwen is ATEX 137-specialist en thuis in vele veiligheidsbepalingen waaronder de NEN 1010 en de NEN 3140. Ook heeft hij veel publicaties verzorgd.

Naar boven