HANDLEIDING NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties

Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties

Ing. N.J. (Nico) Kluwen

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Omschrijving

De NEN 3140:2011 regelt de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties. Handleiding NEN 3140 legt op een praktische manier de vele bepalingen uit van deze nieuwe NEN 3140 en de NEN-EN 50110. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de Arbowet en andere wet-en regelgeving, omdat heel veel praktijksituaties daarop terug te voeren zijn. Bovendien staan de personen centraal die werken aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties. De veiligheidsrisico’s en -maatregelen waarmee zij te maken hebben, komen uitgebreid aan bod.

Verder gaat deze handleiding in op de inspectie van vaste laagspanningsinstallaties en verplaatsbare apparatuur. De risico’s van het werken aan elektrische installaties onder spanning worden nog steeds onderschat, ondanks de ongelukken die plaatsvinden. In dit boek wordt daarom ingegaan op die arbeidsrisico’s, op de vlambogen die kunnen ontstaan door verkeerde handelingen, op de benodigde beschermingsmaatregelen en op de noodzaak om vooraf de hele elektrische installatie spanningsloos te maken en/of de juiste beschermende kleding te dragen.

In deze handleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • risico’s van elektriciteit
 • vlambogen
 • leidinggevenden en medewerkers
 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • aanwijzingen en verklaringen
 • instructies, werkprocedures en werkzaamheden
 • arbeidsomstandigheden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • inspectie van vaste laagspanningsinstallaties en verplaatsbare apparatuur
 • relevante wet- en regelgeving
 • verbintenissen en overeenkomsten
 • algemene voorwaarden.

Dit boek is voor een breed publiek bruikbaar, zoals:

 • elektrotechnisch installateurs
 • hoofden en medewerkers van technische diensten
 • docenten en studenten elektrotechniek
 • inspecteurs die controleren of installaties en apparatuur veilig functioneren.

Klik hiervoor de inhoudsopgave van Handleiding NEN 3140.

Over de auteur
Ing. N.J. (Nico) Kluwen werkt als manager van de afdeling Meldsystemen van eFPC B.V., european Fire Protection Consultants B.V. Daarvoor was hij werkzaam bij Bureau Veritas als manager van de afdeling Inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel)grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NeC 64) als internationaal (CeNeleC en IeC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties.

Naar boven