Ze zijn er weer! Helemaal actueel!

Omschrijving

Om in het nieuwe jaar weer volledig up-to-date te zijn, hebben wij drie boeken die de ondernemingsraad het jaar 2020 een goede start geven. Deze herziene uitgaves geven uitgebreide toelichtingen, praktische uitleg, praktijkvoorbeelden en nog veel meer.

Het OR jaarboek 2020

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiƫnt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Deze editie is geactualiseerd met alle relevante ontwikkelingen in het afgelopen jaar en nieuwe wetgeving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. Er is extra aandacht besteed aan de per 2020 in te voeren Wet arbeidsmarkt in balans, het lang verwachte pensioenakkoord en het van kracht worden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De nog uit te werken stimuleringsmaatregelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer zijn alvast benoemd. De toenemende belangstelling van werkgevers om in plaats van met een cao te werken met een arbeidsvoorwaardenreglement in overleg met de or krijgt ruim aandacht. De eerste ervaringen met de verscherpte privacywetgeving zijn in deze editie van dit Jaarboek verwerkt.

Bestel hier

 

WOR Wet op ondernemingsraden 2020

De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2020 is geheel up-to-date gemaakt. Naast de uitgebreide toelichtingen is ook de jurisprudentie bijgewerkt en eerdere wijzigingen zijn nader aangevuld door ervaringen uit de praktijk te verwerken.
Het aantal wetswijzigingen in 2019 is net als vorig jaar gering te noemen, daarentegen is de rechtspraak zeer vernieuwend, vooral wat betreft het adviesrecht: onder meer over de periode voorafgaand aan de besluitvorming door de bestuurder, de strategie van de ondernemer en het primaat van de politiek in de publieke sector. Alle belangrijke uitspraken van de rechtbanken, de Ondernemingskamer en de Hoge Raad zijn verwerkt.

Bestel hier

 

Praktijkgids Ondernemingsraden 2020

Deze Praktijkgids Ondernemingsraden 2020 is geheel geactualiseerd. De Praktijkgids bevat onmisbare praktische informatie. In de eerste plaats voor ondernemingsraadsleden, maar zeker ook voor HR-managers en verder voor iedereen die in zijn functie te maken heeft met medezeggenschap in de breedste zin van het woord. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in een onderneming en geeft informatie over de toepassing van de wettelijke rechten en plichten van de ondernemingsraad. Hierbij wordt ruim gebruik gemaakt van geactualiseerde voorbeelden uit de praktijk (jurisprudentie) en waardevolle tips.

Bestel hier

Naar boven