Het Verzekerings-archief

Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.

Vul s.v.p. op het bestelformulier de door u gewenste aflevering in bij het veld 'Opmerkingen'.

Omschrijving

Voor de financiële markten, met name voor de verzekeringsbedrijfstak, worden de belangrijkste ontwikkelingen op juridisch, fiscaal, economisch, statistisch, actuarieel en accountancy-gebied met wetenschappelijke diepgang beschreven. Ook assurantiebemiddeling, verzekeringsgeneeskunde, vermogensbeheer, pensioenen, riskmanagement en marketing komen aan de orde.

Naast artikelen vindt u kronieken, overzichten van civiele, bestuursrechtelijke en fiscale regelgeving en rechtspraak, uitspraken van de Raad van Toezicht verzekeringen, en aankondiging van nieuw verschenen boeken (ook buitenlandse).

Redactie: prof.mr. J. Borgesius (hoofdredacteur), mr. R.Ph. Elzas (redactiesecretaris en coördinator verzekeringsrecht), prof.dr. J.L.A. van Rijckevorsel (coördinator Actuariële wetenschap verzekeringsstatistiek en marketing), drs. R.C.L. Bakker (coördinator Verzekeringseconomie en accountancy), mr. M.J. Hamer (coördinator Verzekeringsbelastingrecht), prof.dr. P.M.C. de Lange (coördinator toekomstverzorging en fiscale aspecten van pensioen- en levensverzekering), prof.mr. J.H. Wansink (verzekeringsrecht), prof.dr. H. Wind (verzekeringsgeneeskunde), prof.mr. X.E. Kramer (verzekeringsrecht), e.a.

Naar boven