In 4 stappen naar het beste risicoadvies

Praktijkinformatie voor risicoadviseurs en ondernemers

Ewout Strijker

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Als risicoadviseur word je afgerekend op de kwaliteit van je advies. Klanten verwachten dat een integraal en professioneel advies leidt tot een risico- en verzekeringsprogramma dat doet wat er van mag worden verwacht ingeval van een calamiteit. De praktijk laat helaas nog vaak anders zien, met alle mogelijke gevolgen voor de ondernemer maar ook voor de adviseur.

Dé belangrijkste reden waarom veel risico- en verzekeringsprogramma’s niet goed in elkaar steken komt doordat we de klant en zijn risico’s niet goed kennen. We weten te weinig en missen een gestructureerde aanpak. Risicokennis en verzekeringskunde zijn iets geheel anders dan de kennis van verzekeringspolissen. Kunde behelst het toepassen van kennis op een specifieke (bedrijfs)situatie. En daar zit eigenlijk het probleem.

Dit praktijkboek is geschreven vanuit de behoefte bij (potentiële) adviseurs aan een gestructureerde aanpak bij het maken van een integraal en professioneel risicoadvies. Het brengt de theorie in de praktijk. Dit ‘praktijkboek’ kent een zo praktisch mogelijke insteek en opbouw. De herkenbaarheid van de alledaagse praktijk komt zo veel mogelijk terug. Dit leidt tot een optimale toepasbaarheid in de vorm van een ‘naslagwerk’, mede ook door de specifieke bijlagen.

Over de auteur

Ewout Strijker is mede-eigenaar van de Branche Benefits Groep die hij in 2002 heeft opgericht. Hij is ruim 25 jaar actief binnen de zakelijke verzekeringsindustrie. Hij heeft honderden ondernemingen begeleid bij het in kaart brengen van hun bedrijfs- en risicoprofiel, om vervolgens tot het meest aansluitende risico- en verzekeringsprogramma te komen. Ewout heeft zijn jarenlange kennis en kunde vertaald in een ‘intelligent adviesmodel’, waarmee het ‘enig juiste adviesrapport’ wordt gemaakt. Het doel van dit boek is om iedereen die te maken heeft of krijgt met risicoadvisering een handje te helpen bij het in kaart brengen en het doorgronden van risicoaspecten.

Naar boven