Informatiegestuurd politiewerk in de praktijk

Mariëlle den Hengst, Tjeerd ten Brink en Jan ter Mors

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Informatiegestuurd politiewerk heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vorming van de nationale politie, technologische ontwikkelingen en de alsmaar groeiende informatiestroom hebben hieraan bijgedragen. Dit boek schetst deze ontwikkeling. Het bevat bijdragen van de mensen die in de praktijk bezig zijn met de uitvoering en ontwikkeling van informatiegestuurd politiewerk. Vakmensen, die met alle politiecollega’s en partners samen leren hoe het verder gaat. Met dit boek krijgen collega’s op straat, leidinggevenden, partners en beleidsmakers zicht op kansen en knelpunten, standpunten, handvatten, dilemma’s en ontwikkelingen rond informatiegestuurd politiewerk. Voer voor een professionele discussie daarover. Discussie die helpt het vak verder te versterken in de snel ontwikkelende informatiemaatschappij.

Over de auteurs

Mariëlle den Hengst-Bruggeling was van 2009 tot 2017 als lector Intelligence verbonden aan de Politieacademie. Zij combineerde dit met een functie aan de Technische Universiteit Delft (sinds 1994). Van 2005 tot 2008 heeft zij haar werk aan de universiteit gecombineerd met werk als onderzoeker bij TNO. In 2002 deed Mariëlle onderzoek bij de Department of Management Information Systems van de University of Arizona. In 1999 promoveerde zij aan de Technische Universiteit Delft, nadat zij hier in 1994 cum laude was afgestudeerd in informatica. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van informatie en besluitvorming, informed decision making. Zij onderzoekt een scala aan mechanismen die het gebruik van informatie bij besluitvorming versterken of juist in de weg staan.

Tjeerd ten Brink studeerde psychologie met als specialisatie methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna promoveerde hij aan de Vrije Universiteit een deed hij onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen tijdens een periode van psychiatrische hulpverlening. Daarnaast en daarna deed hij evaluatieonderzoek naar verschillende soorten van intensieve, ambulante gezinshulpverlening. Als vers aangenomen strategisch onderzoeker bij de politie deed Tjeerd welgeteld één onderzoek: naar de risico’s van de invoering van de euro. Daarna ging het eigenlijk alleen nog maar over informatiegestuurd werken, informatie-uitwisseling, nationaal intelligencemodel, business-intelligencestrategie, risicotaxatie, programma intelligence.

Jan ter Mors begon in 1984 als inspecteur bij de Haagse politie. Hij werkte als leidinggevende bij de wijkpolitie in Den Haag en Delft, de lokale en centrale recherche en in de staf. Eind jaren negentig leidde hij het Prisma-kernteam, belast met de aanpak van grootschalige cocaïnehandel. Na de aanslagen in New York gaf Jan leiding aan de dienst Nationale Recherche Informatie. Hij werkte onder andere aan vervanging van Havank, het stelsel Bewaken en Beveiligen en ontwikkeling van het nationaal intelligencemodel (NIM). In 2008 nam hij als diensthoofd afscheid en werd hij belast met de implementatie van het NIM bij de politie. Met de portefeuillehouder Intelligence werkte hij als programmamanager aan de business-intelligencestrategie en realisatie van de basisvoorziening informatie, versterking van politieonderwijs, verbetering van informatiegestuurd werken en realisatie van de informatieorganisatie bij de nationale politie. Jan vindt het belangrijk om als dienende en verbindende leider mee te helpen aan het constant verbeteren en vernieuwen van de politie.

Naar boven