Inspectie van elektrische installaties

Alles over visueel inspecteren, meten en rapporteren

Ing. N.J. (Nico) Kluwen

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Omschrijving

Inspectie van elekrische installaties
Alles over visueel inspecteren, meten en rapporteren

Over het boek
Dit boek is bedoeld als praktisch naslagwerk voor de inspectie van de elektrische installaties. Zowel de visuele inspectie van de elektrische installatie als alle metingen en beproevingen die in het kader van NEN 1010 Deel 6 en NEN 3140 zijn vereist, worden uitvoerig behandeld.

Voordat wordt ingegaan op de controle en de metingen, komen de offerte voor een inspectie en de diverse aspecten van NEN 1010 die een direct verband hebben met deze metingen aan bod. Vanuit een pragmatische benadering worden alle metingen die in de diverse normen zijn voorgeschreven behandeld. Hierbij valt te denken aan metingen van de isolatieweerstand; impedantie van de foutstroomketen; aardlekschakelaars e.d. Tevens wordt ingegaan op de voorschriften met betrekking tot meetinstrumenten en meetfouten. In de bijlage is voor de compleetheid een toelichting gegeven op de verschillende grootheden.

Naast de reguliere metingen zijn ook specifieke metingen uitgewerkt zoals onder andere:
• Medische ruimten (NEN 1010 bepaling 710);
• Schakel- en verdeelinrichtingen (NEN-EN-IEC 61439);
• Verplaatsbare elektrische apparatuur (NEN 3140);
• Machines (NEN-EN-IEC 60204);
• Bijzondere metingen (hogere harmonischen, netanalyse, vermogensmetingen e.d.) en uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie (NEN-EN-IEC 62305).

Tenslotte is aandacht besteed aan de rapportage van de resultaten van de inspectie.

Voor wie
Dit boek is bedoeld voor de installateur en inspectiebureaus die de inspectie van de elektrische installaties uitvoeren. En daarnaast is het boek ook geschikt voor het beroepsonderwijs die elektrische installaties in hun pakket hebben opgenomen.

Een greep uit de inhoud:
• NEN 1010 als achtergrond
• Offerte inspectie van de elektrische installatie
• Elektrotechnische risico’s
• Visuele inspectie van de elektrotechnische installatie
• Metingen en beproevingen van elektrische installaties
• Rapportage van de inspectie
• Bepalen van de frequentie

Over de auteur
Ing. N.J. (Nico) Kluwen is werkzaam bij Nimirco B.V. waar hij op elektrotechnisch gebied diverse onderzoeken aan de elektrische installaties uitvoert. Hiervoor was hij werkzaam bij EFPC en bij Bureau Veritas (voorheen Nagtglas Versteeg) in die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken aan elektrische installaties in diverse middelgrote en grote bedrijven en in alle takken van de industrie, gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen e.d. Daarnaast is hij jaren actief lid geweest van nationale (NEC 64) en internationale normcommissies (CENELEC en IEC) met betrekking tot inspectie van elektrische installaties.

Naar boven