Instemmingsrecht in de praktijk

Dennis Schwartz, Steven Jellinghaus, Willem Allertz

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Dit boek is een praktisch handvat voor ondernemingsraden voor instemmingsaanvragen.

Alle informatie is gecentreerd rondom het instemmingsrecht van de ondernemingsraad, maar behandelt ook alle randzaken rondom het instemmingsrecht.
Op die manier ontstaat een volledig beeld.

Het boek behandelt niet alleen de rechten die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden, maar geeft daarnaast ook praktische tips, checklists en voorbeelden.
Daarnaast is onder meer aandacht voor strategische positionering en de verschillende belangen van partijen die betrokken kunnen zijn bij een instemmingsplichtig besluit.

Voor de ondernemingsraad is het boek een leidraad bij roerige, spannende en leerzame instemmingstrajecten.

Achtergronden auteurs:

Dr. mr. S.F.H. Jellinghaus
Steven Jellinghaus is advocaat en mediator bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg. Daarnaast is hij universitair docent bij het departement Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan. Ook vervult hij verschillende maatschappelijke functies.

Dr. Willem Allertz
Willem Allertz is directeur van OR consultancy en als executive consultant werkzaam op het gebied van strategie, internationale organisatie-ontwikkeling en bedrijfskundige advisering. Hij bekleedt diverse com-missariaten op voordracht van de OR.

Mr. Dennis Schwartz
Dennis Schwartz is advocaat en auteur op het gebied van: Arbeidsrecht | Medezeggenschapsrecht | Sportrecht. Daarnaast lid van diverse commissies (bezoldigd en onbezoldigd) binnen de sport, medezeggen-schap en het arbeidsrecht. Hij is advocaat arbeidsrecht verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek. Tijdens het schrijven van dit boek was hij verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg.

Zie ook Adviesrecht in de praktijk

Naar boven