Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2022

een multidisciplinaire benadering

mr. A. Brons, mr. H.W. van Osch

Omschrijving

Dit boek is in een bijzondere tijd geschreven. De pandemie heeft een impact die we van te voren niet hadden kunnen voorzien. Met grote gevolgen voor onze economie en arbeidsmarkt. We zien in ieder geval dat er verschuivingen plaatshebben in de manier van werken, waarvan het goed zou kunnen dat deze ook op de langere termijn voor veranderingen gaan zorgen. Denk daarbij aan het recht om thuis te mogen werken. Ook het meer remote werken zal impact hebben op de arbeidsmobiliteit, is het nog no-dig om veel te reizen bijvoorbeeld als vergaderen ook prima digitaal kan?

Hoe dan ook er is veel gebeurd en er gebeurt nog steeds veel. Veranderingen volgen elkaar al snel op en nu zo mogelijk met een nog grotere snelheid. Dit vraagt flexibiliteit van zowel werkgevers als werk-nemers op arbeidsvoorwaardelijk terrein. Dat blijkt uit dit voor u liggende Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2022.

Het Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2022 bespreekt op multidisciplinaire wijze da-gelijks in de praktijk voorkomende onderwerpen. Elk onderwerp is zo mogelijk integraal behandeld vanuit arbeidsrechtelijk, medezeggenschapsrechtelijk, pensioenrechtelijk, fiscaal en sociaalzekerheidsrechtelijk perspectief. Wat arbeidsrechtelijk efficiƫnt is, hoeft dat sociaalzekerheidsrechtelijk namelijk niet te zijn. Andersom kan een sociaalzekerheidsrechtelijke planning zinloos zijn, indien die planning ziet op een situatie die arbeidsrechtelijk niet is toegestaan. Hiermee onderscheidt het Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2022 zich van andere werken.

Naar boven