Je Binnenste Buiten

Over professionele identiteit in organisaties

Manon Ruijters

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

In een omgeving waar…

  • veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en diepgaand van aard zijn
  • dynamiek en ontwikkelingen grilliger en onvoorspelbaarder worden
  • het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt
  • alles sneller, beter, scherper en steeds vaker ‘anders’ moet
  • de druk op ‘professionalisering’ en ‘professionaliteit’ nog steeds stijgt
  • leren en ontwikkelen geen uitstapje meer is

is het belangrijk te weten wat je basis is, waar je van bent, waar je in gelooft, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Een sterke professionele identiteit is die basis. Het geeft veerkracht om met veranderingen en transformaties om te gaan (zoals van doceren naar begeleiden, van zorgen voor naar zorgen dat, of van specialist naar adviseur). Het vergemakkelijkt samenwerken doordat handelen herkenbaar wordt, is het fundament van zelfsturing en geeft richting aan leren en ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te halen.

Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling. In deze nieuwe dynamiek willen wij de professional helpen de eigen professionele identiteit weer vast te pakken en organisaties helpen professionele identiteit een plek te geven in hun totale leren en ontwikkelen.

In Je Binnenste Buiten verkennen de auteurs praktijkvraagstukken rondom professionele identiteit, beschrijven ze wat een professional nu eigenlijk is en welke dilemma’s deze tegenkomt, wordt de kleurrijke geschiedenis van identiteit geschetst, om dit alles ten slotte samen te voegen tot begripsvorming en handelingsperspectieven rond professionele identiteit.

Bij dit boek zijn 70 dialoogkaarten ontwikkeld: Ons Binnenste Buiten
En een werkschrift: Mijn Binnenste Buiten

Meer op professioneleidentiteit.nl

Je Binnenste Buiten stond op de shortlist van Managementboek van het Jaar 2016!

 

Over de auteurs
Manon Ruijters (red.), Elly van de Braak-Seuntjens, Heleen Draijer, Cees den Hartog, Femke de Jonge, Gerritjan van Luin, Tom van Oeffelt, Robert-Jan Simons, Mart van de Veewey en Freerk Wortelboer.

Over Manon Ruijters
Haar werk kenmerkt zich door een wisselwerking tussen theorie en praktijk (onderzoeken, adviseren, begeleiden, schrijven) op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op professionals en lerende organisaties. Dat doet ze met veel partners in allerlei settings, maar met name samen met Björn Prevaas in de Good Work Company.

Als lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen doet ze vooral onderzoek naar professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Als hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de School of Business and Economics van de VU tenslotte, maakt ze, samen met Wouter ten Have en Steven ten Have, onderdeel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de Basisopleiding en de MSc Verandermanagement en aanverwant onderzoek.

Eerder werkte ze als adviseur en academic partner bij Twynstra Gudde en als projectleider bij Sardes.

Naar boven