Je Maintiendrai, de waarde van onderhoud

De waarde van onderhoud

Emmy Bakker, Henk Akkermans

Omschrijving

Dit land ligt er keurig verzorgd bij. Dat is wat mensen van buiten
Nederland direct opvalt als ze in ons land arriveren. Strakke
wegen, glimmende kantoorgebouwen, verzorgde treinen, schoon water
uit de kraan en elektriciteit zonder onderbreking.

Dat gaat niet vanzelf. Honderdduizenden mensen in Nederland zijn
dagelijks bezig met onderhoud. Met zorg en passie plegen zij
onderhoud aan onze infrastructuur, transportmiddelen, installaties
en machines. Buiten de onderhoudswereld zijn deze mensen doorgaans
onzichtbaar en is het veelal onduidelijk wat de ingrijpende
gevolgen kunnen zijn als het onderhoud niet goed is georganiseerd.
Bruggen zouden kunnen instorten, fabrieken ontploffen, treinen
ontsporen en grondgebieden overstromen. Gewone dingen zijn niet zo
gewoon zonder goed onderhoud.

Zonder goed onderhoud wordt in Nederland geen cent verdiend. Want
wat moet je zonder wegen, bruggen, sluizen, havens, vliegvelden,
dijken en leidingen? Het zijn onze publieke kapitaalgoederen. Op
die basis draaien fabrieken en installaties en staan gebouwen,
rijden treinen, varen schepen en landen vliegtuigen. De waarde van
onderhoud is helder.

Je Maintiendrai, de waarde van onderhoud is voor iedereen die op
ontdekkingstocht wil in deze verborgen, maar o zo fascinerende
onderhoudswereld. Ongeveer 300.000 mensen in het onderhoud dragen
samen ruim 30 miljard euro bij aan het bruto binnenlands product.
Na lezing van dit zeer toegankelijke boek is de kunst van het
onderhoud niet langer zwarte magie, maar een vakkundige activiteit
die er elke dag voor zorgt dat alles in ons land blijft
functioneren.

Naar boven