Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement

Ber Damen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Personeelsmanagement is als vak voortdurend in beweging. Neem
bijvoorbeeld de opkomst van People Analytics en de data-gedreven
sturing van organisaties. Die beweging wordt gevoed door de
exponentieel toegenomen technologische mogelijkheden en biedt
kansen voor nieuwe business-uitdagingen, innovatieve organisatorische
constellaties en andere wijzen van werken. Goed gebruik van data
leidt tot een betere diagnose van personele vraagstukken, een betere
inrichting en beheersing van cruciale organisatieprocessen en een
betere besturing van de organisatie.

Maar soms leidt de data-gedreven aanpak ook tot onzekerheid over de
rol en de impact van het vak. HR-professionals hebben soms moeite
met het opzetten van een bedrijfskundige bril. Zij voelen zich niet
altijd vertrouwd met hard cijfermateriaal. Hun takenpakket is breed
en omvangrijk en de keuze voor het vak wordt meestal niet ingegeven
door sturingsambities. De ware HR-professional weet echter dat goede
managementinformatie noodzaak is, essentieel als je het vak serieus
neemt.

Dit boek maakt deze kant van het vakgebied toegankelijk. Op
heldere wijze en met veel voorbeelden beschrijft Ber Damen hoe
de personeelsmanager informatie kan verzamelen en analyseren.
Met behulp van ken- en stuurgetallen kan hij ontwikkelingen en
knelpunten in de organisatie in kaart brengen en binnen de context
van de organisatie beschouwen en duiden. Daardoor krijgen abstracte
cijfermatige data betekenis. Zij transformeren in feitelijke informatie.
Op basis daarvan kan de organisatie adequaat worden bestuurd. Kenen
Stuurgetallen voor Personeelsmanagement biedt een uitstekend
hulpmiddel voor iedere HR-professional, zowel in de praktijk als in de
opleiding.

Ber Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is als partner
verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master in
HRM aan de Hogeschool Avans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring
als bestuursadviseur en kent een lange staat van dienst in het
oplossen van vraagstukken op het gebied van strategie, personeels- &
organisatieontwikkeling en leiderschap.

Naar boven