Kengetallen GWW serie (4 boekjes) - editie 2021

Omschrijving

Kengetallen GWW serie – editie 2021
Unieke, betrouwbare kengetallen voor projecten in de GWW
In de serie GWW Kengetallen zakboekjes vindt u actuele én betrouwbare kostengegevens voor uw GWW-project. Hiermee maakt en beoordeelt u snel én realistisch begrotingen, dankzij betrouwbare prijsindicaties per project. U hebt zicht op de werkzaamheden, materialen en constructies. Door de verschillende varianten vergelijkt u bovendien snel alternatieven. Zo kunt u een goed onderbouwde kostenafweging maken.

Met onze GWW kengetallen heeft u:

  • Kostprijzen op kengetallenniveau
  • Technische oplossingen voor civieltechnische problemen
  • Veel alternatieve constructies en materialen
  • Snelle vergelijking door uniforme opzet
  • Verwijzing naar wet- en regelgeving
  • Compacte en overzichtelijke informatie

De serie GWW kengetallen bestaat uit 4 handzame zakboekjes:
Kengetallen kleine (re)constructies 1
Kengetallen kleine (re)constructies 2
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen
Kengetallen onderhoud wegverhardingen

Voor wie zijn de GWW kengetallen bedoeld?
Gemeenten, aannemers, hoveniers, stratenmakers, recreatie- en waterschappen, rijks- en provinciale diensten, advies- en ingenieursbureaus, werkvoorzieningsschappen en projectontwikkelaars.

Naar boven