Kengetallen kleine (re)constructies 2

Omschrijving

Kengetallen kleine (re)constructies 2 – editie 2021
Het zakboekje Kengetallen kleine (re)constructies 2 geeft inzicht in de kosten en werkzaamheden op 3 gebieden:

-oeverwerk
-kleinschalig baggerwerk
-kleine (re)constructies

Oeverwerk:
Het deel Oeverwerk behandelt verschillende soorten oeverconstructies. Behandeld wordt oeverbescherming langs een sloot/rivier, een watergang en een kanaal. U krijgt inzicht in de materiaaleigenschappen, constructiegegevens en de kosten.

Baggerwerk:
In dit deel zijn diverse baggertechnieken voor het kleinschalig baggeren inzichtelijk gemaakt. De criteria voor de keuze van de techniek worden gegeven, de kosten die hieraan verbonden zijn en
ook leest u over de wetgeving op het gebied van kleinschalig baggerwerk.

Kleine (re)constructies:
In dit deel van het boek worden de kosten van een deel uit de ASVV in beeld gebracht. ASVV staat voor Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Per onderwerp is een
foto en een tekening toegevoegd. De kosten worden weegegeven in onderdelen als grondwerk, verhardingen en groenvoorzieningen en voor het gehele project.

Uw voordelen:

-snel en realistisch begroten
-eenvoudig constructies en materialen afwegen
-technische oplossingen voor civieltechnische problemen
-inzicht in wet- en regelgeving ter argumentatie
-zekerheid bij uw beslissingen!

‘Kengetallen kleine (re)constructies 2’ is onderdeel van de serie GWW kosten kengetallen, die uit 4 handzame zakboekjes bestaat:
Kengetallen kleine (re)constructies 1
Kengetallen kleine (re)constructies 2
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen
Kengetallen onderhoud wegverhardingen

Abonneren
Als u een abonnement neemt, dan profiteert u van het abonnementstarief. Zodra een nieuwe editie verschijnt, wordt deze toegestuurd. Het abonnement geldt tot wederopzegging. U bent verplicht om het boek minimaal twee keer af te nemen.

Naar boven