Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen

Omschrijving

Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen – editie 2021
Het zakboekje ‘Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen’ geeft u een realistisch beeld van de kosten voor de aanleg van civieltechnische (re)constructies op bedrijfsterreinen, inclusief werkzaamheden en materialen.

U weegt in een handomdraai de kosten van gelijksoortige constructies met verschillende materialen tegen elkaar af. Dat geldt ook voor gecompliceerde projecten, waarbij u eenvoudig de kosten van aantal kleine projecten bij elkaar op telt.

Een greep uit de projecten:
Het bouwrijp maken van een terrein (grondwerk), de aanleg van riolering, gas- en waterleidingen en kabels; de aanleg van wegverhardingen, wegbebakening, wegverlichting en terreininrichting.

Uw voordelen:
-snel en realistisch begroten
-eenvoudig constructies en materialen afwegen
-technische oplossingen voor civieltechnische problemen
-inzicht in wet- en regelgeving ter argumentatie
-zekerheid bij uw beslissingen.

Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen’ is onderdeel van de serie GWW Kosten kengetallen, die uit 4 handzame zakboekjes bestaat:
Kengetallen kleine (re)constructies 1
Kengetallen kleine (re)constructies 2
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen
Kengetallen onderhoud wegverhardingen

Abonneren
Als u een abonnement neemt, dan profiteert u van het abonnementstarief. Zodra een nieuwe editie verschijnt, wordt deze toegestuurd. Het abonnement geldt tot wederopzegging. U bent verplicht om het boek minimaal twee keer af te nemen.

Naar boven