Kengetallen kleine (re)constructies 1

Omschrijving

Kengetallen kleine (re)constructies 1 – editie 2021
Het zakboekje ‘Kengetallen kleine (re)constructies 1’ geeft u helder inzicht in de kosten van regelmatig voorkomende(re)constructies. Het geeft inzicht in de verscheidenheid en hoeveelheid van werkzaamheden en materialen. U vergelijkt eenvoudig de kosten van gelijksoortige constructies met verschillende materialen. Ook berekent u eenvoudig de kosten van gecompliceerde projecten door een optelsom te maken van de kleine projecten uit het boekje.

Voor wie
Het zakboekje ‘Kengetallen kleine (re)constructies 1’ is uitermate geschikt voor iedereen die betrokken is bij (politieke) besluitvorming, voorbereiding, uitvoering of begeleiding van GWW-werkzaamheden.

Een greep uit de projecten:
– de aanleg van rioleringen, wegen, fietspaden, busbanen, duikers, gemalen en wegversmallingen;
– de aanleg van parkeerterreinen, rotondes, damwanden, sportvelden, sportveldverlichting;
– de aanleg van complete bedrijfsterreinen en een uitbreidingsplan.

Uw voordelen:
– snel en realistisch begroten
– eenvoudig constructies en materialen afwegen
– technische oplossingen voor civieltechnische problemen
– inzicht in wet- en regelgeving ter argumentatie
– zekerheid bij uw beslissingen!

‘Kengetallen kleine (re)constructies 1’ is onderdeel van de serie GWW-kosten kengetallen, die uit 4 handzame zakboekjes bestaat:
Kengetallen kleine (re)constructies 1
Kengetallen kleine (re)constructies 2
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen
Kengetallen onderhoud wegverhardingen

Abonneren
Als u een abonnement neemt, dan profiteert u van het abonnementstarief. Zodra een nieuwe editie verschijnt, wordt deze toegestuurd. Het abonnement geldt tot wederopzegging. U bent verplicht om het boek minimaal twee keer af te nemen.

Naar boven