Kengetallen onderhoud wegverhardingen

Omschrijving

Kengetallen onderhoud wegverhardingen – editie 2021
In het zakboekje ‘Kengetallen onderhoud wegverhardingen’ vindt u oplossingen voor herstel van uiteenlopende schadebeelden, mét de bijbehorende kosten. Inclusief omschrijving van de werkzaamheden en benodigd materiaal en materieel. Ook krijgt u informatie over de levensduur en de ploegsamenstelling. Hiermee bepaalt u snel en eenvoudig welke oplossing het meest rendabel is.

Een greep uit de schadebeelden:
-asfaltverhardingen
-betonverhardingen
-trottoirbanden
-klinkerwerk
-markeringen
-wegmeubilair
-afwateringselementen

Uw voordelen:
-snel en realistisch begroten
-eenvoudig constructies en materialen afwegen
-technische oplossingen voor civieltechnische problemen
-inzicht in wet- en regelgeving ter argumentatie
-zekerheid bij uw beslissingen

‘Kengetallen onderhoud wegverhardingen’ is onderdeel van de serie GWW Kosten kengetallen, die uit 4 handzame zakboekjes bestaat:
Kengetallen kleine (re)constructies 1
Kengetallen kleine (re)constructies 2
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen
Kengetallen onderhoud wegverhardingen

Abonneren
Als u een abonnement neemt, dan profiteert u van het abonnementstarief. Zodra een nieuwe editie verschijnt, wordt deze toegestuurd. Het abonnement geldt tot wederopzegging. U bent verplicht om het boek minimaal twee keer af te nemen.

Naar boven