Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken

Fred de Lede, Jan Koopmans

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

 

Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken
Ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer

Installaties voor de verwarmingstechniek staan tegenwoordig flink  in de belangstelling. Er zijn wereldwijd bindende afspraken gemaakt om de CO2-emissie drastisch te beperken. Dit vergt de inzet van andere technieken. Duurzame technieken hebben al hun intrede gedaan, zoals de toepassing van aardwarmte, zonne-energie en biobrandstoffen. Maar ook het energiezuinig toepassen van aardgas en opwekken van elektriciteit is noodzakelijk. Deze combinatie komt al voor bij huisinstallaties in de vorm van HRe-ketelunits. Verder valt er regeltechnisch nog veel te optimaliseren, moet aardgas optimaal worden verbrand en de geproduceerde warmte zo efficiënt mogelijk worden gedistribueerd en ingezet. Voor installateurs is dit alles een grote opgave.
Dit praktijkboek maakt de theorie van warmtetechnieken duidelijk en legt de toepassingen van warmtetechnieken in de praktijk uit. De rode draad loopt van de theoretische verbrandingstechniek naar het praktische beheer van installaties. Verder schenkt het boek de nodige aandacht aan wet- en regelgeving.

Het boek Warmtetechnieken behandelt verwarmingsinstallaties in de gebouwde omgeving.

Het boek bestaat uit vier delen, die elk een thema behandelen:

 • Het eerste deel gaat over warmteopwekking. Hierin eerste een  stukje geschiedenis van de verwarmingstechnieken. Diverse warmteopwekkers zoals gasgestookte ketels en warmtepompen komen daarbij aan bod. Ook wordt er ingegaan op verbrandingstechnieken.
 • Het tweede deel behandelt warmtedistributiesystemen, inclusief leidingsystemen, expansievaten, pompen en regelingen.
 • Het derde deel gaat in op warmteafgiftesystemen zoals radiatoren, convectoren en vloerenwandverwarming, de behaaglijkheidcriteria en het maken van een warmteverliesberekening.
 • Het vierde deel betreft de oplevering en het beheer van de installatie plus de huidige wet- en regelgeving voor stookruimten.

Dit handboek wil installateurs praktisch van dienst zijn door oplossingen te geven op het brede terrein van de verwarmingstechniek. Behalve aan toekomstige ontwikkelingen wordt er ook ruim aandacht besteed aan bestaande technieken.

Een greep uit de inhoud:

 • warmteopwekking, -distributie en -afgifte
 • cv-ketels, warmtepompen en circulatiepompen
 • warmtekrachtkoppeling en warmte-koudeopslag
 • zonne-energie
 • dimensionering van leidingen
 • beveiligingen
 • regelingen en gebouwbeheersystemen
 • behaaglijkheid en warmteverliesberekening
 • radiatoren en convectoren
 • vloer- en wandverwarming
 • garantie, oplevering, bediening en onderhoud
 • eisen aan stookinstallaties.

Voor wie:
Zowel installateurs als ontwerpers, adviseurs, inspecteurs, trainers, docenten en studenten zullen er voldoende diepgang in aantreffen om hun vakkennis te verrijken.

Het boek is fraai vormgegeven door uitgebreid kleurgebruik, overzichtelijke tabellen en functionele tekeningen. Het is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die in de praktijk met warmtetechnieken te maken heeft.

Over de auteurs
F.W.O. (Fred) de Lede werkte ruim 35 jaar als senior adviseur Werktuigkundige installaties bij onder meer Kats & Waalwijk BPM B.V. en later Sweco (voorheen Grontmij Nederland). Daarnaast was hij ruim 25 jaar freelance docent en auteur Klimaattechniek bij Reed Elsevier. Momenteel is hij auteur van BIM Media en voert hij opdrachten uit met Adviesburo F.W.O. de Lede op het gebied van trouble shooting, commissioning en inspectie van w-installaties.

J.J.M. (Jan) Koopmans werkte ruim 15 jaar bij Bureau Veritas als senior consultant Energy. Naast jarenlange ervaring rond warmteopwekking in de industrie is hij actief in de gebouwde omgeving als EPA-adviseur Energielabel Utiliteitsbouw. Onder andere adviseren over het renoveren van ketelinstallaties, het beoordelen van de prestaties van gebouwverwarming en trouble shooting behoren tot zijn takenpakket. Hij is ook coredacteur van Handboek Stoom.

R.F. (Rob) van den Berge ging 47 jaar geleden aan de slag in de warmtetechniek, na de MTS en diverse vakopleidingen. Hij werkte via detachering en had een eigen adviesbureau als tekenaar, technicus, ontwerper, calculator, werkvoorbereider en projectleider bij diverse installateurs en advies- en ingenieursbureaus. Nu hij gepensioneerd is, draagt hij zijn kennis, ervaring en enthousiasme rond warmtetechniek graag over aan de volgende generatie.

J.A.G.M. (Hans) Wittens was manager bij Maatwerk Trainingen Installatietechnieken (MTI). Voorheen was hij docent Installaties aan de Academie Bouw- en Civiele techniek van Avans Hogeschool en docent Hogere Installatie Techniek werktuigkunde aan Avansplus Hogeschool. Hij verzorgde vele TVVL-seminars en -cursussen en was van 2004 tot 2012 voorzitter van de TVVL-afdeling Sanitaire technieken. Hij is overleden in januari 2014.

Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken is deel 1 uit de serie Klimaatbeheersing. Deel 2 is  Klimaatbeheersing 2 Luchtbehandeling, ventilatie en koeling. U kunt ook de 2 boeken als set bestellen. 

Naar boven