Klimaatbeheersing 3 - Moderne installatietechnieken

Omschrijving

Klimaatbeheersing 3 – Moderne installatietechnieken behandelt de toekomstige en moderne installatietechnieken. In het eerste deel van dit boek staat het milieu centraal en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het milieu minder wordt belast. We gaan in op de energietransitie en behandelen de verschillende alternatieve energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie, aardwarmte maar ook kernenergie en waterstof. In het tweede deel van het boek besteden we aandacht aan de moderne installatietechnieken, zoals warmtepompen, zonnestroomsystemen, Phase Change Materials en adiabatische koeling. Hierna volgen een drietal hoofdstukken die te maken hebben met ons leefklimaat en gebruik van ventilatie tijdens een epidemie. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat er nu veel meer aandacht uitgaat naar ventilatie en een gezond binnenklimaat. Ook is er een hoofdstuk opgenomen over luchtfilters en energiezuinige ventilatoren. In het laatste deel behandelen we de wet- en regelgeving rondom geluidshinder die wordt veroorzaakt door warmtepompen en airconditioners. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan BENG.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Energietransitie
 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • Aardwarmte
 • Kernenergie
 • Waterstofeconomie
 • Zonnestroomsystemen
 • Warmtepompen
 • Phase Change Materials
 • Adiabatische koeling
 • Luchtfilters
 • Energiezuinige ventilatoren
 • Gebruik van W-installaties tijdens epidemie
 • Geluidshinder
 • BENG
Naar boven