Kosten aanleg kleinschalig groen (GWWkosten.nl)

Online abonnement: inclusief het boek Kosten aanleg kleinschalig groen. Het boek is alleen verkrijgbaar bij het online abonnement.

Omschrijving

Kosten aanleg kleinschalig groen
is een online abonnement op de calculatiesoftware op www.gwwkosten.nl. Naast toegang tot deze online ontvangt u ieder jaar het boek Kosten aanleg kleinschalig groen. Kosten aanleg kleinschalig groen richt zich op de aanleg van tuinen met een oppervlakte tot circa 1.000 m2, waar calculatiegegevens onder de aandacht worden gebracht in de vorm van normstelling met daarbij de desbetreffende kosteninformatie.

Het boek Kosten aanleg kleinschalig groen
is een unieke uitgave in de branche, mede tot stand gekomen door informatiebronnen uit de praktijk. Er worden niet alleen specifieke hovenierswerkzaamheden behandeld zoals grondwerk, planten en gazonaanleg, maar ook onderwerpen als verhardingen, riolering en drainage.

Een dwarsdoorsnede uit de dagelijkse praktijk van de hovenier
Met deze informatie is het mogelijk gedetailleerde calculaties/ramingen van tuinen te maken op kostprijsniveau. Gedetailleerde gegevens zijn van groot belang om een juist en volledig kostenoverzicht te verkrijgen, die tevens een juiste werkplanning mogelijk maakt. Met deze gegevens kunt u aangeboden prijzen ook toetsen en bovendien kan men alternatieven snel met elkaar vergelijken.

Calculatiesoftware
De kostentabellen van Kosten Aanleg Kleinschalig Groen zijn online te vinden op www.gwwkosten.nl. Op deze website ziet u van ieder bedrag de onderbouwing naar materiaal, arbeid en materieel. Ook een uitgebreide hoeveelheid materiaaltabellen is op deze website terug te vinden. De online kostendata is te gebruiken in de online calculatiesoftware van GWWkosten. In deze tool stelt u op eenvoudige wijze uw calculatie samen, bepaalt u de staartkosten en stelt u op eenvoudige wijze een offerte samen. Jaarlijks worden de prijzen geactualiseerd en wordt de informatie uitgebreid met nieuwe gegevens uit de markt.

Voordelen
• U heeft met het boek en de online overal al uw gegevens beschikbaar
• U kunt zelf eenvoudig uw calculatie inclusief onderbouwing samenstellen
• Iedere regel is naar eigen inzicht aanpasbaar met toeslagen of kortingen
• De calculatie kunt u gemakkelijk exporteren naar andere software pakketten
• Elke maand een automatische update van de prijzen

Met een abonnement op Kosten Aanleg Kleinschalig Groen heeft u altijd actuele gegevens uit de markt. De online wordt maandelijks geüpdatet en 1 keer per jaar verschijnt er een nieuwe uitgave van het boek.

Naar boven