Kosten, baten en risico's van ICT-investeringen

Richtlijnen voor het opstellen van een business case

Controlling en Auditing in de Praktijk nr. 59

Merijn van der Zalm, Peter Noordam

Omschrijving

Als controller bent u steeds vaker betrokken bij het nemen van beslissingen over ICT-investeringen. Vaak treedt u dan op als adviseur van de directie. Dit boek geeft u de handvatten om voor uw organisatie een goede kosten-, baten- en risicoafweging voor ICT-investeringen te maken.

Veel aandacht is er voor de methoden om het rendement of de toegevoegde waarde van ICT-investeringen te bepalen. Informatietechnologie kan bijdragen aan een betere marktpositie of een optimale uitvoering van de processen in de organisatie. Echter, hoe bepaal je concreet de ‘baten’ ervan? Daarnaast kleven er risico’s aan het uitbreiden van ICT. En hoe beperk je die?

Met behulp van een business case wordt de vertaalslag tussen business en ICT gemaakt. Een business case dwingt ICT-zaken te vertalen naar zakelijke consequenties. Kosten, baten en risico’s van ICT-investeringen biedt u een praktische handleiding voor het opstellen van een business case.

Naar boven