Lean: van hype naar verbetercultuur

Bouwstenen voor een lean transformatie in de publieke sector

Daniel Niezink, Manon Diepenmaat, Paul van Tiel en Erik Ruijters

Omschrijving

Bezoek een congres over managementtechnieken en termen als lean, agile en scrum vliegen je om de oren. Het lijken wondermiddelen waarmee elk probleem opgelost kan worden. Hebben we te maken met hypes of kunnen deze managementfilosofieën werkelijk helpen bij het bereiken van een blijvend succesvolle bedrijfsvoering?

In Lean: van hype naar verbetercultuur onderzoeken de auteurs wat ervoor nodig is om Lean succesvol toe te passen. Daarbij bespreken ze de verschillen tussen commerciële en non-profit bedrijven en kijken ze in het bijzonder naar welke voordelen Lean heeft voor organisaties in de publieke sector. Waar je op moet letten als je Lean wilt invoeren maken ze duidelijk aan de hand van uitgebreide praktijkvoorbeelden.

Dit boek reikt organisaties een schat aan tips en adviezen aan die zij direct kunnen toepassen om hun werkprocessen flexibeler, efficiënter en klantvriendelijker te maken. Daarbij biedt het nieuwe instrumenten als de Lean transformatiescan. Hiermee kan een organisatie haarfijn bepalen welke aspecten binnen het transformatieproces extra aandacht nodig hebben. Niets hoeft een succesvolle invoering van Lean werken meer in de weg te staan.

Met cases uit de praktijk van:
• Waterschap Rivierenland
• Provincie Utrecht
• Gemeente Amersfoort
• Van Boeijen
• Cordaan
• UWV

Over de auteurs

Daniel Niezink, Manon Diepenmaat (red.), Paul van Tiel en Erik Ruijters zijn allen actief als (senior) adviseurs en Black Belts Lean Six Sigma in het domein van de publieke sector. Vanuit hun verbondenheid met RONT Management Consultants als medewerker of ex- medewerker schreven zij dit boek.

Binnen de publieke sector hebben ze organisaties en medewerkers getraind en gecoacht om vanuit de Lean filosofie te werken. Daarbij hebben ze gewerkt aan het verankeren van continu verbeteren van de dienstverlening en de transformatie daarvan in cultuur, houding en gedrag. Vanuit hun ervaring dat niet alle toepassingen van Lean binnen de publieke sector even effectief bleken, stelden ze de vraag: ‘Wat is ervoor nodig om Lean toepasbaar te maken voor publieke organisaties? En wat is een gewenste veranderkundige aanpak hierbij, zodat de heersende Lean-hype niet snel weer overwaait maar de start is voor de groei van een verbetercultuur in organisaties?’ Een literatuuronderzoek volgde, waarvan de resultaten samen met ervaringen uit de praktijk de opmaat gaven voor het schrijven van dit boek.

Naar boven