Leiderschap in planning & control

Een onderzoek naar de grondslagen, werking, implementatie en het effect van de A3 methodiek

Henk Doeleman

Omschrijving

Veel publieke en non-profitorganisaties zijn sterk in verandering. De bestaande planning & controlprocessen worden daarbij steeds meer als bureaucratisch, weinig interactief en inspirerend ervaren. De intrinsieke motivatie van ‘het samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie’ ontbreekt veelal.

Dit boek beschrijft een onderzoek naar de kwantitatieve effecten en kwalitatieve aspecten van een nieuwe benadering van planning & control: ‘de A3 methodiek’. Deze benadering wordt onderzocht op haar bijdrage aan de managementconcepten van succesvol veranderende organisaties. Wat is de A3 methodiek? Onder welke voorwaarden is de A3 methodiek effectief te implementeren? Wat levert toepassing op?

De conclusie is dat een ‘one paper strategy’ zoals de A3 methodiek minder een appel doet op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op de denkkracht en de dialoog. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Het onderzoek laat zien dat met minder papier, meer richting, consistentie, samenhang, feedback mogelijk is.

De kern van de A3 methodiek is de combinatie van eenvoud, interactie, gedegenheid door het hanteren van een kwaliteitsmodel en minder papier. De A3 methodiek sluit aan bij het voor succesvol veranderen benodigde leiderschap dat juist nú nodig is om organisaties de gewenste verandering te kunnen laten doormaken.

De beste manier om de toekomst te voorspellen is om hem gezamenlijk te creëren.

Henk Doeleman (1967) is algemeen directeur van TNO Management Consultants, het organisatieadviesbureau van onderzoeksorganisatie TNO, en tevens directeur van het Center of Evidence Based Leadership (CEBL) van de Universiteit Twente.

Na afronding van zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente trad hij in 1992 in dienst bij TRN Volder & Vis, het organisatieadviesbureau van de accountantsorganisatie TRN Groep (het huidige Deloitte). In deze periode vervulde Henk opdrachten in het bedrijfsleven en de zakelijke dienstverlening. In 1995 en 1996 voerde Henk enkele consultancy- en interim-managementopdrachten vanuit het uit Deloitte verzelfstandigde bureau Kapteijns Maas & Becking.

Vanaf 1 januari 1997 is hij werkzaam bij TNO Management Consultants. Henk is gespecialiseerd in de thema’s strategie(-implementatie), leiderschap, planning & control en changemanagement. Henk is vooral actief in de sectoren maatschappelijke veiligheid, zorg, onderwijs en binnenlands bestuur. Tevens is hij auteur en coauteur van een groot aantal artikelen en boeken.

Naar boven