Leren in organisaties

Als leren het antwoord is, wat is dan de vraag?

Dr. Gertjan Schuiling, Dr. Hans Vermaak, Drs. Heleen C. Tours

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Omschrijving

Leren houdt de gemoederen bezig, misschien wel omdat het zoveel verschillende betekenissen heeft. In motto’s als ‘leven is leren’ is het woord ‘leven’ door van alles te vervangen: ‘opgroeien’, ‘samenwerken’, ‘ondernemen’, ‘cultuurverandering’. Steeds opnieuw blijkt dat hoe meer we leren, hoe minder we lijken te weten.

In ‘Leren in organisaties: als leren het antwoord is, wat is dan de vraag?’ zoeken praktijkbeoefenaars en wetenschappers naar krachtige perspectieven. Zij nemen stelling in wat zij als de waarde van leren zien. Zij geven hun visie op tastbare zaken waarmee in de praktijk kan worden gewerkt en presenteren onderzoeken die aantonen hoe dat werkt.

  • Is leren het antwoord op de vraag hoe een goed renderende onderneming te blijven in een competitieve omgeving?
  • Is leren het antwoord op de vraag hoe een interessant en zinvol leven te leiden?
  • Of is leren het antwoord op de vraag hoe te overleven in organisaties die steeds andere en hogere eisen stellen?

Het boek is een verkenning dwars over disciplines heen. Niet standaardoplossingen tellen, maar vooral eigenzinnig onderzoek en praktijkrelevantie. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Leren en veranderen in interactie
  • Politiek leren
  • Talent als vliegwiel
  • Het gevaar van leren
  • Onderschat het verborgen curriculum niet
  • Werken in een doorbraak in de innovatiepraktijk

Onder redactie van:

Dr. Gertjan Schuiling is zelfstandig adviseur van Schuiling Organisatieontwikkeling & Onderzoek en lector ‘Leren in veranderende organisaties’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Drs. Heleen C. Tours is programmamanager, docent en onderzoeker bij Sioo, interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veranderkunde.

Dr. Hans Vermaak is senior partner bij Twynstra Gudde.

Naar boven