Liefde voor leren

Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties

Manon Ruijters

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Mensen leren en ontwikkelen zich van nature. Een aantal vraagt echter gerichte aandacht. Elk mens leert op een eigen manier, en zo ook elk team en elke organisatie. Dat betekent dat we het niet op zijn beloop kunnen laten en ook niet voor iedereen en voor elk vraagstuk op dezelfde manier kunnen organiseren en faciliteren.

Dit boek laat zien dat een bepaalde aanpak op een bepaalde plek en bij bepaalde mensen heel goed kan werken, maar op een ander moment en bij andere mensen totaal krachteloos is. Om de juiste interventie op de juiste plek vorm te geven, is onder meer inzicht nodig in het type vraagstukken (wat werkt wel en wat niet), in voorkeuren van leren (wat is een prettige en uitdagende omgeving en wanneer kost het energie) en in wat wel en niet ontwikkelbaar is.

In Liefde voor leren beschrijft Manon Ruijters een taal die de diversiteit van leren bespreekbaar maakt en de weg wijst bij het vormgeven van leren en ontwikkelen op individueel, groeps- en organisatieniveau. In de afgelopen tien jaar is die taal verder ontwikkeld en in veel organisaties ingezet in diverse organisatie-ontwikkeltrajecten. Deze geheel herziene editie is dan ook uitgebreid met nieuwe inzichten, nieuwe casuïstiek en praktische handreikingen.

Over Manon Ruijters
Haar werk kenmerkt zich door een wisselwerking tussen theorie en praktijk (onderzoeken, adviseren, begeleiden, schrijven) op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op professionals en lerende organisaties. Dat doet ze met veel partners in allerlei settings, maar met name samen met Björn Prevaas in de Good Work Company.

Haar werk als lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen betreft vooral onderzoek naar professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Als hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de School of Business and Economics van de VU tenslotte, maakt ze, samen met Wouter ten Have en Steven ten Have, onderdeel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de Basisopleiding en de MSc Verandermanagement en aanverwant onderzoek. Eerder werkte ze als adviseur en academic partner bij Twynstra Gudde en als projectleider bij Sardes.

Ze publiceerde diverse artikelen en boeken, waaronder DRIE: Vormgeven aan organisatieontwikkeling, De Canon van het leren en Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties.

Manon Ruijters

Manon Ruijters

Naar boven